CAMPAIGN FINANCED WITH AID FROM
THE EUROPEAN UNION AND
THE REPUBLIC OF BULGARIA

Languages

Search:

Contacts

Main.Contacts History

Hide minor edits - Show changes to output

Changed line 3 from:
%rfloat%Path:/pub/association.png%%
to:
%rfloat newwin%[[http://www.milkbg.org/|Path:/pub/association.png]]%%
Deleted lines 19-21:
!Bulgarian Association of Dairy Processors

>>justify<<
Added line 21:
>>justify<<
Added line 14:
!!List of the members of The Bulgarian Association Of Dairy Processors
Changed lines 23-27 from:
Асоциация на Млекопреработвателите в България (АМБ) е е учредена в началото на 1991 г.

Млекопреработвателните предприятия членове
на Асоциацията, преработват около 65% от суровото мляко и заемат около 70% от пазарния дял на млечни продукти.

Асоциацията на млекопреработвателите в България представлява и защитава интересите
на своите членове у нас и в чужбина.
to:
!Асоциацията на млекопреработвателите в България
Асоциацията на млекопреработвателите в България (АМБ) е доброволно сдружение на производители на млечни продукти. Асоциацията е създадена в началото на 1991 г. и има пазарен дял от 48,1% от общото производство на кашкавал, 43,3% от общото производство на бяло саламурено сирене, и 56,9% от общото производство от на кисело мляко.

АМБ има Научен експертен съвет, където научни сътрудници и специалисти дискутират въпроси, свързани с развитието на млечната промишленост.

!!Списък на членовете на Асоциацията на млекопреработвателите в България
Deleted lines 30-32:
>>comment<<
warning! official but not the translation of the English text.
>><<
Added lines 42-44:

!!List of the members of The Bulgarian Association Of Dairy Processors
Deleted line 46:
!!List of the members of The Bulgarian Association Of Dairy Processors
Changed lines 39-41 from:
Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP) is a voluntary Association of the producers of dairy products. The Association was established at the beginning of 1991 and has a market share of 48.1% in the total production of Kashkaval, a share of 43.3% in the total production of White brine cheese, and a total production of 56.9% of yoghurt in the Bulgarian market.

BADP uptakes
a Scientific Expert Council where research associates and specialists discuss issues relating to the development of the dairy industry.
to:
Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP) is a voluntary Association of the producers of dairy products. The Association was established at the beginning of 1991 and has a market share of 48.1% in the total production of Kashkaval, a share of 43.3% in the total production of White brine cheese, and a total production of 56.9% of yoghurt.

BADP has
a Scientific Expert Council where research associates and specialists discuss issues relating to the development of the dairy industry.
Changed line 39 from:
Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP) is a voluntary Association of the producers of dairy products. The Association was established at the beginning of 1991 and has a market share of 48.1% in the total production of Kashkaval, a share of 43.3% in the total production of White brine cheese, and a total production of 56.9% of yogurt in the Bulgarian market.
to:
Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP) is a voluntary Association of the producers of dairy products. The Association was established at the beginning of 1991 and has a market share of 48.1% in the total production of Kashkaval, a share of 43.3% in the total production of White brine cheese, and a total production of 56.9% of yoghurt in the Bulgarian market.
Changed lines 22-24 from:
Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP) is a voluntary Association of the producers of dairy products. The Association was established at the beginning of 1991 and has a market share of 48.1% in the total production of Kashkaval, a share of 43.3% in the total production of White brine cheese, and a total production of 56.9% of yogurt in the Bulgarian market.

BADP uptakes a Scientific Expert Council where research associates and specialists discuss issues relating to the development of the dairy industry
.
to:
Асоциация на Млекопреработвателите в България (АМБ) е е учредена в началото на 1991 г.

Млекопреработвателните предприятия членове на Асоциацията, преработват около 65% от суровото мляко и заемат около 70% от пазарния дял на млечни продукти.

Асоциацията на млекопреработвателите в България представлява и защитава интересите на своите членове у нас и в чужбина
.
>><<

>>comment<<
warning! official but not
the translation of the English text.
Changed lines 39-42 from:
!!List of members
To be added when available. For now please refer to official association website [[(http://)www.milkbg.org]].

!
!!List of the members of The Bulgarian Association Of Dairy Processors
to:
!!List of the members of The Bulgarian Association Of Dairy Processors
Changed line 256 from:
[[<<]]Sofia
to:
Sofia
Changed line 364 from:
[[<<]]Chiren
to:
Chiren
Changed line 78 from:
[[<<]]Sevlievo
to:
Sevlievo
Changed line 105 from:
[[<<]]FAX: +359 86/823 119
to:
FAX: +359 86/823 119
Changed line 317 from:
[[<<]]5840 Slavyanovo
to:
5840 Slavyanovo
Changed line 60 from:
[[<<]]app.1, P.O. Box 215
to:
app.1, P.O. Box 215
Changed lines 68-69 from:
(:cell:)'''Apollo 33''' EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 4 “Yanko Sakazov” str.
to:
(:cell:)'''Apollo 33''' EOOD
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 4 “Yanko Sakazov” str.
Changed lines 90-91 from:
[[<<]]Veliko Tarnovo MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
Veliko Tarnovo
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed lines 100-101 from:
[[<<]]Silistra MILK PROCESSING ENTERPRISE с.Белица
to:
Silistra
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE с.Белица
Changed lines 111-112 from:
[[<<]]Sofia MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
Sofia
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed lines 121-122 from:
(:cell:)'''Viola 57''' ЕТ MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 14, “Hristo Botev” str.
to:
(:cell:)'''Viola 57''' ЕТ
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 14, “Hristo Botev” str.
Changed lines 132-133 from:
[[<<]]5300 MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
5300
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 142 from:
[[<<]]1000 Sofia
to:
1000 Sofia
Changed line 154 from:
[[<<]]Stara Zagora
to:
Stara Zagora
Changed lines 163-164 from:
(:cell:) '''Destan''' EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 23 “Drastar” str.,
to:
(:cell:)'''Destan''' EOOD
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 23 “Drastar” str.,
Changed line 175 from:
[[<<]]4003 Plovdiv
to:
4003 Plovdiv
Changed lines 191-192 from:
(:cell:)'''Elvi''' OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)5343 Velkovtsi
to:
(:cell:)'''Elvi''' OOD
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
5343 Velkovtsi
Changed lines 201-202 from:
[[<<]]4003 Plovdiv MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
4003 Plovdiv
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 211 from:
[[<<]]1510 Sofia
to:
1510 Sofia
Changed line 222 from:
[[<<]]13A “Iskarsko Shose” blvd.,
to:
13A “Iskarsko Shose” blvd.,
Changed line 233 from:
[[<<]]+359 979 16 88;
to:
[[<<]]+359 979 16 88
Changed lines 237-238 from:
(:cell:)'''Yotovi''' OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 12 “Kosharite” str.,
to:
(:cell:)'''Yotovi''' OOD
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 12 “Kosharite” str.,
Changed lines 246-247 from:
(:cell:)'''Karil & Tania ''' OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 189 “Graf Ignatiev” blvd.,
to:
(:cell:)'''Karil & Tania ''' OOD
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 189 “Graf Ignatiev” blvd.,
Changed line 251 from:
[[<<]]TEL: +359 46/66 92 66
to:
TEL: +359 46/66 92 66
Changed line 256 from:
[[<<]]Sofia Sofia
to:
[[<<]]Sofia
Changed lines 266-267 from:
[[<<]]1407
[[<<]]Sofia
to:
1407 Sofia
Changed lines 278-279 from:
(:cell:) '''Laktis''' EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 75 “St. Stambolov” str.,
to:
(:cell:)'''Laktis''' EOOD
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 75 “St. Stambolov” str.,
Changed lines 286-288 from:
(:cell:) '''Dairy 1''' OOD Hadzhi Dimitar
(:cell:)№ 14 “V Kanchev” str.,
[[<<]]Sofia MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)'''Dairy 1''' OOD
(:cell:)Hadzhi Dimitar
№ 14 “V Kanchev”
str.,
[[<<]]Sofi
[[<<]]
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed lines 299-301 from:
(:cell:) MILK PROCESSING ENTERPRISE Malo Buchino, № 2A “Demokratsia” str.,
to:
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
Malo Buchino,
[[<<]]№ 2A “Demokratsia” str.,
Changed line 304 from:
[[<<]]TEL: +359 2 99 77 432
to:
TEL: +359 2 99 77 432
Changed line 306 from:
(:cell:) '''Meggle–Bulgaria''' EOOD
to:
(:cell:)'''Meggle–Bulgaria''' EOOD
Changed line 308 from:
[[<<]]9700 Shumen
to:
9700 Shumen
Changed line 315 from:
(:cell:) '''Militsa Lazarova '''ЕТ
to:
(:cell:)'''Militsa Lazarova '''ЕТ
Changed lines 323-324 from:
(:cell:)'''Milky Lux''' MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 108 “Bacho Kiro” str.,
to:
(:cell:)'''Milky Lux'''
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 108 “Bacho Kiro” str.,
Changed line 332 from:
(:cell:) '''Mladost 2002''' OOD
to:
(:cell:)'''Mladost 2002''' OOD
Changed line 334 from:
[[<<]]Veliko Tarnovo
to:
Veliko Tarnovo
Changed line 343 from:
(:cell:) '''Mlechni Produkti''' OOD
to:
(:cell:)'''Mlechni Produkti''' OOD
Changed line 345 from:
[[<<]]4000 Plovdiv
to:
4000 Plovdiv
Changed lines 355-356 from:
(:cell:) MILK PROCESSING ENTERPRISE №4 “Ruse” str.,
to:
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
№4 “Ruse” str.,
Changed line 362 from:
(:cell:) '''Nivego'''OOD
to:
(:cell:)'''Nivego'''OOD
Changed lines 371-372 from:
(:cell:)
'''New Serdika'''
to:
(:cell:)'''New Serdika'''
Changed line 373 from:
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 380 from:
(:cell:)United Milk Company /UMC/ АD
to:
(:cell:)'''United Milk Company (UMC)''' АD
Changed lines 383-384 from:
[[<<]]“Chipita – Bulgaria” № 3 “Dunav” str.,
to:
[[<<]]“Chipita – Bulgaria”
[[<<]]№ 3 “Dunav” str.,
Changed lines 392-393 from:
(:cell:)'''Panda-I.P.''' EOOD Ivaylo Pandov
(:cell:)№ 33 “Tsv. Lazarov” str.,
to:
(:cell:)'''Panda-I.P.''' EOOD
(:cell:)Ivaylo Pandov
№ 33 “Tsv. Lazarov” str.,
Changed line 407 from:
[[<<]]app. 11,
to:
app. 11,
Changed lines 409-410 from:
[[<<]]ул. Палаузов 15, ап.11 MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
[[<<]]ул. Палаузов 15, ап.11
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 413 from:
flr. 3, app. 9
to:
[[<<]]flr. 3, app. 9
Changed line 419 from:
(:cell:) '''Polidei 2''' OOD
to:
(:cell:)'''Polidei 2''' OOD
Changed lines 421-422 from:
[[<<]]4300 Karlovo MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
4300 Karlovo
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed lines 432-433 from:
[[<<]]Yambol MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
Yambol
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 443 from:
[[<<]]Veliko Tarnovo
to:
Veliko Tarnovo
Changed line 462 from:
(:cell:) '''Scorpion 21''' OOD
to:
(:cell:)'''Scorpion 21''' OOD
Changed lines 470-471 from:
(:cell:) '''Tyrbul''' EAD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 10 “Keramika” str.,
to:
(:cell:)'''Tyrbul''' EAD
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 10 “Keramika” str.,
Changed lines 474-475 from:
[[<<]]8800 Sliven Kirkoryan
to:
[[<<]]8800 Sliven
[[<<]]Kirkoryan
Changed line 481 from:
(:cell:) Petko Katsarov
to:
(:cell:)Petko Katsarov
Changed lines 483-484 from:
[[<<]]Burgas MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
[[<<]]Burgas
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 493 from:
(:cell:) MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed lines 512-513 from:
(:cell:)№ 65 “Shipchenski prohod” str., Sofia
to:
(:cell:)№ 65 “Shipchenski prohod” str.,
Sofia
Changed line 522 from:
[[<<]]+359 42/620 896
to:
+359 42/620 896
Changed lines 525-526 from:
(:cell:)'''Genesis Laboratories''' OOD Slatina
(:cell:)№ 19 “Spatnik” str.,
to:
(:cell:)'''Genesis Laboratories''' OOD
(:cell:)Slatina
№ 19 “Spatnik” str.,
Changed lines 538-539 from:
[[<<]]Sofia Industrial zone
to:
Sofia
[[<<]]Industrial zone
Changed line 548 from:
[[<<]]Sofia
to:
Sofia
Changed lines 556-557 from:
[[<<]]4003 Plovdiv Industrialen, bl.19,
to:
4003 Plovdiv
[[<<]]Industrialen, bl.19,
Changed line 565 from:
[[<<]]№ 251 “Okolovrasten pat”,
to:
№ 251 “Okolovrasten pat”,
Changed line 575 from:
[[<<]]Kazichene
to:
Kazichene
Changed line 578 from:
[[<<]]TEL: +359 2/963 08 93;
to:
TEL: +359 2/963 08 93;
Changed line 584 from:
[[<<]]9002 Varna
to:
9002 Varna
Changed lines 430-431 from:
(:cell:)'''Sirma Prista ''' АД 33 or
(:cell:)
№ 31, “Kl. Ohridski” str.,
to:
(:cell:)'''Sirma Prista ''' АД
(:cell:)№ 33 or № 31, “Kl. Ohridski” str.,
Changed line 43 from:
(:div class=nutritional_values:)
to:
(:div class=contacts_table:)
Changed line 480 from:
(:div class=nutritional_values:)
to:
(:div class=contacts_table:)
Changed line 80 from:
[[<<]]+359 888 895 928
to:
+359 888 895 928
Changed line 93 from:
[[<<]]TEL/FAX: +359 6151 6668
to:
TEL/FAX: +359 6151 6668
Changed line 112 from:
[[<<]]TEL: +359 2/805 17 15
to:
TEL: +359 2/805 17 15
Changed line 121 from:
[[<<]]+359 89 333 29 20
to:
+359 89 333 29 20
Changed line 130 from:
[[<<]]FAX: +359 66/804431
to:
FAX: +359 66/804431
Changed line 141 from:
[[<<]]TEL: +359 93 00 400
to:
TEL: +359 93 00 400
Changed line 152 from:
[[<<]]TEL: +359 42/ 600 296
to:
TEL: +359 42/ 600 296
Changed line 162 from:
[[<<]]TEL: +359 856 54 76
to:
TEL: +359 856 54 76
Changed line 172 from:
[[<<]]TEL: +359 339/23 07
to:
TEL: +359 339/23 07
Changed line 180 from:
[[<<]]TEL:+359 2/987 29 01
to:
TEL:+359 2/987 29 01
Changed line 187 from:
[[<<]]TEL: +359 671/554
to:
TEL: +359 671/554
Changed line 197 from:
[[<<]]TEL/FAX: +359 32/96 80 83
to:
TEL/FAX: +359 32/96 80 83
Changed line 207 from:
[[<<]]TEL: +359 888/259 795
to:
TEL: +359 888/259 795
Changed line 220 from:
[[<<]]+359 887 451 717
to:
+359 887 451 717
Changed line 232 from:
[[<<]]TEL: +359 44/4 13 65
to:
TEL: +359 44/4 13 65
Changed line 247 from:
[[<<]]TEL: +359 2/931 10 87
to:
TEL: +359 2/931 10 87
Changed line 261 from:
[[<<]]TEL: +359 2/946 10 84
to:
TEL: +359 2/946 10 84
Changed line 272 from:
[[<<]]TEL: +359 81 772 410
to:
TEL: +359 81 772 410
Changed line 281 from:
[[<<]]TEL: +359 6538/26 95;
to:
TEL: +359 6538/26 95;
Changed line 295 from:
[[<<]]+359 888 709 222
to:
+359 888 709 222
Changed line 304 from:
[[<<]]TEL: +359 6515/29 84
to:
TEL: +359 6515/29 84
Changed line 312 from:
[[<<]]TEL: +359 885 911 919
to:
TEL: +359 885 911 919
Changed line 323 from:
[[<<]]TEL: +359 62/62 38 58
to:
TEL: +359 62/62 38 58
Changed line 334 from:
[[<<]]TEL: +359 3122/21 36
to:
TEL: +359 3122/21 36
Changed line 342 from:
[[<<]]+359 729 29 62
to:
+359 729 29 62
Changed line 350 from:
[[<<]]+359 91 15 387
to:
+359 91 15 387
Changed line 360 from:
[[<<]]+359 882 009 960
to:
+359 882 009 960
Changed line 366 from:
[[<<]]Kazichene - base
to:
Kazichene - base
Changed line 370 from:
[[<<]]+359 897 666 659
to:
+359 897 666 659
Changed line 384 from:
[[<<]]TEL: +359 2/974 59 88
to:
TEL: +359 2/974 59 88
Changed line 397 from:
[[<<]]+359 601/69 283
to:
+359 601/69 283
Changed lines 404-405 from:
4357
Karlovo
to:
[[<<]]4357
[[<<]]Karlovo
Changed line 407 from:
[[<<]]TEL: +359 30196430
to:
TEL: +359 30196430
Changed line 416 from:
[[<<]]TEL: +359 46/66 38 03
to:
TEL: +359 46/66 38 03
Changed line 426 from:
[[<<]]TEL: +359 62/621 779
to:
TEL: +359 62/621 779
Changed line 436 from:
[[<<]]+359 888 451 997
to:
+359 888 451 997
Changed line 445 from:
[[<<]]+359 888 601 200
to:
+359 888 601 200
Changed lines 453-455 from:
(:cell:)
TEL: +359 44/666 4674;
[[<<]]+359 44/624 463
to:
(:cell:)TEL: +359 44/666 4674;
+359 44/624 463
Changed lines 462-464 from:
(:cell:)
Valentina Tsoneva
[[<<]]+359 888 333 117
to:
(:cell:)Valentina Tsoneva
+359 888 333 117
Changed lines 472-474 from:
(:cell:)
Svetoslav Slavchev
[[<<]]TEL: +359 6722/550; 256
to:
(:cell:)Svetoslav Slavchev
TEL: +359 6722/550; 256
Changed line 490 from:
[[<<]]+359 885094888
to:
+359 885094888
Changed line 507 from:
[[<<]]+359 888/381 792
to:
+359 888/381 792
Changed line 516 from:
[[<<]]TEL: +359 2/974 65 00;
to:
TEL: +359 2/974 65 00;
Changed line 523 from:
[[<<]]TEL: +359 2/974 30 48
to:
TEL: +359 2/974 30 48
Changed line 532 from:
[[<<]]TEL: +359 42/620 896
to:
TEL: +359 42/620 896
Changed line 540 from:
[[<<]]+359 2/9885500
to:
+359 2/9885500
Changed line 558 from:
[[<<]]TEL/FAX: +359 52/600 625
to:
TEL/FAX: +359 52/600 625
Changed line 72 from:
[[<<]]FAX: +359 32/962 686
to:
FAX: +359 32/962 686
Changed line 54 from:
[[<<]]+359 897/992 355
to:
+359 897/992 355
Changed lines 79-80 from:
(:cell:)
Ognyan Ganev
to:
(:cell:)Ognyan Ganev
Changed lines 108-109 from:
Sofia MILK PROCESSING ENTERPRISE
Kamena
to:
[[<<]]Sofia MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Kamena
Changed lines 111-112 from:
(:cell:)
Ivan Obretenov
to:
(:cell:)Ivan Obretenov
Changed line 119 from:
Konyare, Pleven
to:
[[<<]]Konyare, Pleven
Changed lines 168-169 from:
[[<<]]4003 Plovdiv № 6 “Klokotnitsa” str.,
to:
[[<<]]4003 Plovdiv
[[<<]]№ 6 “Klokotnitsa” str.,
Changed lines 53-54 from:
(:cell:)
[[<<]]
Ivan Grancharov
to:
(:cell:)Ivan Grancharov
Changed lines 71-72 from:
(:cell:)
[[<<]]
TEL: +359 888/963 696
to:
(:cell:)TEL: +359 888/963 696
Changed lines 93-94 from:
(:cell:)
[[<<]]
Emiliya Slavova
to:
(:cell:)Emiliya Slavova
Changed lines 102-103 from:
(:cell:)
[[<<]]
TEL: +359 86/824 129
to:
(:cell:)TEL: +359 86/824 129
Changed lines 122-123 from:
(:cell:)
[[<<]]
Petar Tonovski
to:
(:cell:)Petar Tonovski
Changed lines 131-132 from:
(:cell:)
[[<<]]
Ivanka Kalacheva
to:
(:cell:)Ivanka Kalacheva
Changed lines 142-143 from:
(:cell:)
[[<<]]
Tzvetelina Georgieva
to:
(:cell:)Tzvetelina Georgieva
Changed lines 153-154 from:
(:cell:)
[[<<]]
Grigorii Grozev
to:
(:cell:)Grigorii Grozev
Changed lines 163-164 from:
(:cell:)
[[<<]]
Ilman Shahin
to:
(:cell:)Ilman Shahin
Changed lines 172-173 from:
(:cell:)
[[<<]]
Julia Madzharova
to:
(:cell:)Julia Madzharova
Changed lines 180-181 from:
(:cell:)
[[<<]]
Ventsislav Georgiev
to:
(:cell:)Ventsislav Georgiev
Changed lines 187-188 from:
(:cell:)
[[<<]]
Veselin Krastev
to:
(:cell:)Veselin Krastev
Changed lines 197-198 from:
(:cell:)
[[<<]]
Yanko Angelov
to:
(:cell:)Yanko Angelov
Changed lines 207-208 from:
(:cell:)
[[<<]]
Simeon Prisadashki
to:
(:cell:)Simeon Prisadashki
Changed lines 213-214 from:
(:cell:)
[[<<]]
Druzhba 1,
to:
(:cell:)Druzhba 1,
Changed lines 220-221 from:
(:cell:)
[[<<]]
Dimitar Zorov
to:
(:cell:)Dimitar Zorov
Changed lines 232-233 from:
(:cell:)
[[<<]]
Dimitar Hristov
to:
(:cell:)Dimitar Hristov
Changed lines 240-241 from:
(:cell:)
[[<<]]
Iliyan Slavov
to:
(:cell:)Iliyan Slavov
Changed lines 245-246 from:
(:cell:)
[[<<]]
12-14 “Iliyantsi” blvd.,
to:
(:cell:)12-14 “Iliyantsi” blvd.,
Changed lines 247-248 from:
(:cell:)
[[<<]]
Georgi Ganovski
to:
(:cell:)Georgi Ganovski
Changed lines 261-262 from:
(:cell:)
[[<<]]
Ognyan Kondov
to:
(:cell:)Ognyan Kondov
Changed lines 272-273 from:
(:cell:)
[[<<]]
Tsvetan Tsvetanov
to:
(:cell:)Tsvetan Tsvetanov
Changed lines 281-282 from:
(:cell:)
[[<<]]
Ivan Markov
to:
(:cell:)Ivan Markov
Changed lines 289-290 from:
(:cell:)
[[<<]]
Metodi Metodiev
to:
(:cell:)Metodi Metodiev
Changed lines 295-296 from:
(:cell:)
[[<<]]
Maria Minkova
to:
(:cell:)Maria Minkova
Changed lines 304-305 from:
(:cell:)
[[<<]]
Militsa Lazarova
to:
(:cell:)Militsa Lazarova
Changed lines 312-313 from:
(:cell:)
[[<<]]
Iliya Dimitrov
to:
(:cell:)Iliya Dimitrov
Changed lines 323-324 from:
(:cell:)
[[<<]]
Ventsislav Georgiev
to:
(:cell:)Ventsislav Georgiev
Changed lines 334-335 from:
(:cell:)
[[<<]]
Georgi Zlatanov
to:
(:cell:)Georgi Zlatanov
Changed lines 342-343 from:
(:cell:)
[[<<]]
Mladen Simov
to:
(:cell:)Mladen Simov
Changed lines 350-351 from:
(:cell:)
[[<<]]
Nikola Tsenov
to:
(:cell:)Nikola Tsenov
Changed lines 357-358 from:
(:cell:)
[[<<]]
Bella Bulgaria
to:
(:cell:)Bella Bulgaria
Changed lines 360-361 from:
(:cell:)
[[<<]]
Elmira Kehayova
to:
(:cell:)Elmira Kehayova
Changed lines 397-398 from:
(:cell:)
[[<<]]
+359 6167507
to:
(:cell:)+359 6167507
Changed lines 46-48 from:
(:head:)COMPANY
(:head:)ADRESS
(:head:)CONTACTS
to:
(:head:)Company
(:head:)Address
(:head:)Contacts
Changed lines 520-523 from:
(:headnr:)№
(:head:)COMPANY
(:head:)ADRESS
(:head:)CONTACTS
to:
(:headnr:)№
(:head:)Company
(:head:)Address
(:head:)Contacts
Changed line 123 from:
(:cell:)„Viola 57“ ЕТ MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)'''Viola 57''' ЕТ MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 90 from:
(:cell:)'''Bi Si Si Handel ''' OOD
to:
(:cell:)'''Bi Si Si Handel''' OOD
Changed line 177 from:
(:cell:) '''Dimitar Madzharov -2''' EOOD
to:
(:cell:)'''Dimitar Madzharov -2''' EOOD
Changed line 187 from:
(:cell:) '''El Bi Bi Bulgarikum ''' EAD
to:
(:cell:)'''El Bi Bi Bulgarikum ''' EAD
Changed line 226 from:
(:cell:)'''Zorov 91” ЕТ „Zorov 97''' OOD
to:
(:cell:)'''Zorov 91''' ЕТ '''Zorov 97''' OOD
Changed line 50 from:
(:cell:)„Ablamilk” EOOD
to:
(:cell:)'''Ablamilk''' EOOD
Changed line 59 from:
(:cell:)„Albis” EOOD
to:
(:cell:)'''Albis''' EOOD
Changed line 69 from:
(:cell:)„Apollo 33” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)'''Apollo 33''' EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 77 from:
(:cell:)„Beta Logistika OOD
to:
(:cell:)'''Beta Logistika ''' OOD
Changed line 90 from:
(:cell:)„Bi Si Si Handel OOD
to:
(:cell:)'''Bi Si Si Handel ''' OOD
Changed line 100 from:
(:cell:)„Buldex” OOD
to:
(:cell:)'''Buldex''' OOD
Changed line 111 from:
(:cell:)„Varosha” EOOD
to:
(:cell:)'''Varosha''' EOOD
Changed line 132 from:
(:cell:)„Gabrovo Milk”OOD
to:
(:cell:)'''Gabrovo Milk'''OOD
Changed line 142 from:
(:cell:)„DanoneSerdika” АД
to:
(:cell:)'''DanoneSerdika''' АД
Changed line 155 from:
(:cell:)„Dekada” OOD
to:
(:cell:)'''Dekada''' OOD
Changed line 167 from:
(:cell:) „Destan” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:) '''Destan''' EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 177 from:
(:cell:) „Dimitar Madzharov -2” EOOD
to:
(:cell:) '''Dimitar Madzharov -2''' EOOD
Changed line 187 from:
(:cell:) „El Bi Bi Bulgarikum EAD
to:
(:cell:) '''El Bi Bi Bulgarikum ''' EAD
Changed line 196 from:
(:cell:)„Elvi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)'''Elvi''' OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 204 from:
(:cell:)„Elit-95”
to:
(:cell:)'''Elit-95'''
Changed line 214 from:
(:cell:)„Josi” OOD
to:
(:cell:)'''Josi''' OOD
Changed line 226 from:
(:cell:)„Zorov 91” ЕТ „Zorov 97” OOD
to:
(:cell:)'''Zorov 91” ЕТ „Zorov 97''' OOD
Changed line 245 from:
(:cell:)„Yotovi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)'''Yotovi''' OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 254 from:
(:cell:)„Karil & Tania OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)'''Karil & Tania ''' OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 262 from:
(:cell:)„Kodap”
to:
(:cell:)'''Kodap'''
Changed line 274 from:
(:cell:)„Kondov Ecoproduction EOOD
to:
(:cell:)'''Kondov Ecoproduction ''' EOOD
Changed line 290 from:
(:cell:) „Laktis” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:) '''Laktis''' EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 298 from:
(:cell:) „Dairy 1” OOD Hadzhi Dimitar
to:
(:cell:) '''Dairy 1''' OOD Hadzhi Dimitar
Changed line 309 from:
(:cell:) „Мегал 2001” OOD
to:
(:cell:) '''Мегал 2001''' OOD
Changed line 316 from:
(:cell:) „Meggle–Bulgaria” EOOD
to:
(:cell:) '''Meggle–Bulgaria''' EOOD
Changed line 326 from:
(:cell:) „Militsa Lazarova ”ЕТ
to:
(:cell:) '''Militsa Lazarova '''ЕТ
Changed line 335 from:
(:cell:)„Milky Lux” MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)'''Milky Lux''' MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 344 from:
(:cell:) „Mladost 2002” OOD
to:
(:cell:) '''Mladost 2002''' OOD
Changed line 356 from:
(:cell:) „Mlechni Produkti” OOD
to:
(:cell:) '''Mlechni Produkti''' OOD
Changed line 368 from:
(:cell:) „Mogila” OOD
to:
(:cell:) '''Mogila''' OOD
Changed line 376 from:
(:cell:) „Nivego”OOD
to:
(:cell:) '''Nivego'''OOD
Changed line 387 from:
„New Serdika”
to:
'''New Serdika'''
Changed line 409 from:
(:cell:)„Panda-I.P. EOOD Ivaylo Pandov
to:
(:cell:)'''Panda-I.P.''' EOOD Ivaylo Pandov
Changed line 421 from:
(:cell:)„PIP Trade OOD
to:
(:cell:)'''PIP Trade ''' OOD
Changed line 435 from:
(:cell:) „Polidei 2” OOD
to:
(:cell:) '''Polidei 2''' OOD
Changed line 445 from:
(:cell:)„Sakarela” OOD
to:
(:cell:)'''Sakarela''' OOD
Changed line 455 from:
(:cell:)„Si Vi Es OOD
to:
(:cell:)'''Si Vi Es ''' OOD
Changed line 465 from:
(:cell:)„Sirma Prista АД № 33 or
to:
(:cell:)'''Sirma Prista ''' АД № 33 or
Changed line 476 from:
(:cell:) „Scorpion 21” OOD
to:
(:cell:) '''Scorpion 21''' OOD
Changed line 484 from:
(:cell:) „Tyrbul” EAD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:) '''Tyrbul''' EAD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 493 from:
(:cell:) „Helios Milk” ЕТ
to:
(:cell:) '''Helios Milk''' ЕТ
Changed line 505 from:
(:cell:) „Cheh 99” OOD
to:
(:cell:) '''Cheh 99''' OOD
Changed line 525 from:
(:cell:)„Biosis” EOOD
to:
(:cell:)'''Biosis''' EOOD
Changed line 531 from:
(:cell:)„Bultex 2000” OOD
to:
(:cell:)'''Bultex 2000''' OOD
Changed line 538 from:
(:cell:)„Genesis Laboratories” OOD Slatina
to:
(:cell:)'''Genesis Laboratories''' OOD Slatina
Changed line 548 from:
(:cell:)„Ingredia” OOD
to:
(:cell:)'''Ingredia''' OOD
Changed line 557 from:
(:cell:)„Labconsult” EOOD
to:
(:cell:)'''Labconsult''' EOOD
Changed line 565 from:
(:cell:)„L B Lakt OOD
to:
(:cell:)'''L B Lakt ''' OOD
Changed line 573 from:
(:cell:) „Multivac Bulgaria” EOOD
to:
(:cell:) '''Multivac Bulgaria''' EOOD
Changed line 583 from:
(:cell:)„P.I.C.Co” EOOD
to:
(:cell:)'''P.I.C.Co''' EOOD
Changed line 592 from:
(:cell:)„Sis 45”
to:
(:cell:)'''Sis 45'''
Changed line 599 from:
(:divend:)
to:
(:divend:)
Changed line 44 from:
(:table border=1:)
to:
(:table:)
Changed line 519 from:
(:table border=1:)
to:
(:table:)
Added line 43:
(:div class=nutritional_values:)
Changed lines 515-516 from:
to:
(:divend:)
Added line 518:
(:div class=nutritional_values:)
Added line 599:
(:divend:)
Changed lines 137-139 from:
FAX: +359 66/804431
TEL: +359 66/806025
[email protected]
to:
[[<<]]FAX: +359 66/804431
[[<<]]TEL: +359 66/806025
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 56 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 66 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 74 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 87 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 97 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 108 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 120 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 129 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 152 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 164 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed lines 173-174 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 184 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 193 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 201 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 211 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 223 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 251 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 259 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed lines 269-271 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
[[<<]]mailto:[email protected]
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed lines 286-287 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected];
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 306 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed lines 322-323 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 332 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 341 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 353 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 365 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 383 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 395 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed lines 397-400 from:
(:cell:)
United Milk Company /UMC/ АD
(:cell:)
1532 Sofia
to:
(:cell:)United Milk Company /UMC/ АD
(:cell:)1532 Sofia
Changed lines 402-403 from:
(:cell:)
[[<<]]
Mihail Drugas
to:
(:cell:)Mihail Drugas
Changed line 406 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 408 from:
(:cell:) „Panda-I.P.” EOOD Ivaylo Pandov
to:
(:cell:)„Panda-I.P.” EOOD Ivaylo Pandov
Deleted lines 410-412:
[[<<]]Sofia Ivan Vazov,
[[<<]]“Petko Karavelov” str.,
[[<<]]bl. 62/B, app. 48
Changed lines 412-413 from:
(:cell:)
Svetyo
Pandov
to:
[[<<]]Ivan Vazov,
[[<<]]“Petko Karavelov” str.,
[[<<]]bl. 62/B, app. 48
[[<<]]Sofia
(:cell:)
Svetyo Pandov
Changed line 420 from:
(:cell:) „PIP Trade ” OOD
to:
(:cell:)„PIP Trade ” OOD
Changed line 432 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed lines 440-441 from:
(:cell:)
Nikolai Velinov
to:
(:cell:)Nikolai Velinov
Changed line 442 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed lines 444-447 from:
(:cell:)
„Sakarela” OOD
(:cell:)
j.k. “Hristo Botev”, bl.24/B,app.15
to:
(:cell:)„Sakarela” OOD
(:cell:)j.k. “Hristo Botev”, bl.24/B,app.15
Changed lines 449-450 from:
(:cell:)
Valentin Revanski
to:
(:cell:)Valentin Revanski
Changed line 452 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 454 from:
(:cell:) „Si Vi Es ” OOD
to:
(:cell:)„Si Vi Es ” OOD
Changed lines 459-460 from:
(:cell:)
Stanislav Stanchev
to:
(:cell:)Stanislav Stanchev
Changed line 462 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 464 from:
(:cell:) „Sirma Prista ” АД № 33 or
to:
(:cell:)„Sirma Prista ” АД № 33 or
Changed lines 466-467 from:
[[<<]]5000 Veliko Tarnovo № 51 “3rd of March” blvd.,
to:
[[<<]]5000 Veliko Tarnovo
[[<<]]№ 51 “3rd of March” blvd.,
Changed line 473 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 481 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 490 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 502 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 512 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 523 from:
(:cell:) „Biosis” EOOD
to:
(:cell:)„Biosis” EOOD
Changed line 534 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 544 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 561 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 569 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 579 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 588 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 595 from:
to:
[[<<]]mailto:[email protected]
Changed line 43 from:
(:table:)border=1
to:
(:table border=1:)
Changed line 524 from:
(:table:)border=1
to:
(:table border=1:)
Changed lines 42-45 from:
LIST OF THE MEMBERS OF THE BULGARIAN ASSOCIATION OF DAIRY PROCESSORS


(:table:)
to:
!!!List of the members of The Bulgarian Association Of Dairy Processors
(:table:)border=1
Changed lines 521-523 from:
LIST OF SUBPROCESSING DAIRY COMPANIES:

(:
table:)
to:


!!!List of subprocessing dairy companies
(
:table:)border=1
Changed line 546 from:
(:cell:) Maria Kondratenko
to:
[[<<]][[<<]]Maria Kondratenko
Changed lines 46-48 from:
(:cellnr:)
to:
(:headnr:)№
(:head:)COMPANY
(:head:)ADRESS
(:head:)CONTACTS
(:cellnr:)1.
(:cell:)„Ablamilk” EOOD
(:cell:)№ 13 “Yordan Yovkov” str.
5770, Lukovit
Changed lines 55-63 from:
COMPANY
to:
[[<<]]Ivan Grancharov
[[<<]]+359 897/992 355
[[<<]]TEL/FAX: +359 697/3535
[[<<]][email protected]
(:cellnr:)2.
(:cell:)„Albis” EOOD

(:cell:)№ 20 “Bratya Miladinovi” str.,
[[<<]]app.1, P.O. Box 215
[[<<]]Varna
Changed lines 65-72 from:
ADRESS
to:
Victor Porva
[[<<]]TEL: +359 88/8800021
[[<<]]FAX: +359 76/29 974
[[<<]][email protected]
(:cellnr:)3.
(:cell:)„Apollo 33” EOOD
MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 4 “Yanko Sakazov” str.
[[<<]]Plovdiv Ivan Barzev
Changed lines 74-79 from:
CONTACTS

(
:cellnr:)1.
(:cell:)„Ablamilk” EOOD
(:cell:)№ 13 “Yordan Yovkov” str.
5770, Lukovit
to:
[[<<]]TEL: +359 888/963 696
[[<<]]FAX: +359 32/962 686
[[<<]][email protected]
(:cellnr:)4.
(:cell:)„Beta Logistika ” OOD
(:cell:)№ 2A, “Hristo Botev” str.,
[[<<]]Sevlievo
[[<<]]Gostilnica, Dryanovo
Changed lines 83-92 from:
[[<<]]Ivan Grancharov
[[<<]]+359 897/992 355
[[<<]]TEL/FAX: +359 697/3535
[[<<]][email protected]

(:cellnr:)2.
(:cell:)„Albis” EOOD
(:cell:)№ 20 “Bratya Miladinovi” str.,
[[<<]]app.1, P.O. Box 215
[[<<]]Varna
to:
Ognyan Ganev
[[<<]]+359 888 895 928
[[<<]]Preslava Petkova
[[<<]]TEL: +359 888444066
[[<<]]+359 67580006
[[<<]]+359 672/525 30
[[<<]][email protected]
(:cellnr:)5.
(:cell:)„Bi Si Si Handel ” OOD
(:cell:)№ 31 А “Kl. Ohridski” str.,
[[<<]]Veliko Tarnovo MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 19 “3rd of March” str.,
[[<<]]5070 Elena
Changed lines 97-105 from:
Victor Porva
[[<<]]TEL: +359 88/8800021
[[<<]]FAX: +359 76/29 974
[[<<]]vicporva@rotop.com

(:cellnr:)3.
(:cell:)„Apollo 33” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 4 “Yanko Sakazov” str.
[[<<]]Plovdiv Ivan Barzev
to:
[[<<]]Emiliya Slavova
[[<<]]TEL/FAX: +359 6151 6668
[[<<]]bcc@elena.vali.bg
(:cellnr:)6.
(:cell:)„Buldex” OOD
(:cell:)№ 66, “Dobrich” str.,
[[<<]]Silistra MILK PROCESSING ENTERPRISE с.Белица
[[<<]]Belitsa, Tutrakan
7500 Silistra Dimo Denchev
Changed lines 107-115 from:
[[<<]]TEL: +359 888/963 696
[[<<]]FAX: +359 32/962 686
[[<<]][email protected]

(:cellnr:)4.
(:cell:)„Beta Logistika ” OOD
(:cell:)№ 2A, “Hristo Botev” str.,
[[<<]]Sevlievo
[[<<]]Gostilnica, Dryanovo
to:
[[<<]]TEL: +359 86/824 129
[[<<]]FAX: +359 86/823 119
[[<<]]+359 888/230 596
[[<<]][email protected]
(:cellnr:)7.
(:cell:)„Varosha” EOOD
(:cell:)№ 146 Б “Vitosha” str.
, flr.5
Sofia MILK PROCESSING ENTERPRISE
Kamena
5160 Strajitsa
Changed lines 118-131 from:
Ognyan Ganev
[[<<]]+359 888 895 928
[[<<]]Preslava Petkova
[[<<]]TEL: +359 888444066
[[<<]]+359 67580006
[[<<]]+359 672/525 30
[[<<]][email protected]

(:cellnr:)5.
(:cell:)„Bi Si Si Handel ” OOD
(:cell:)№ 31 А “Kl. Ohridski” str.,
[[<<]]Veliko Tarnovo MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 19 “3rd of March” str.,
[[<<]]5070 Elena
to:
Ivan Obretenov
[[<<]]TEL: +359 2/805 17 15
[[<<]]+359 2/805 17 11
[[<<]]+359 2/805 17 17
[[<<]][email protected]
(:cellnr:)8.
(:cell:)„Viola 57“ ЕТ MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 14, “Hristo Botev” str.
Konyare, Pleven
Changed lines 128-137 from:
[[<<]]Emiliya Slavova
[[<<]]TEL/FAX: +359 6151 6668
[[<<]][email protected]

(:cellnr:)
6.
(:cell:)„Buldex” OOD
(:cell:)№ 66, “Dobrich” str.,
[[<<]]Silistra MILK PROCESSING ENTERPRISE с.Белица
[[<<]]Belitsa, Tutrakan
7500 Silistra Dimo Denchev
to:
[[<<]]Petar Tonovski
[[<<]]+359 89 333 29 20
[[<<]]+359 6/57 33 488
[[<<]][email protected]
(:cellnr:)9.
(:cell:)„Gabrovo Milk”OOD
(:cell:)Zh.K Vasil Levski №2
[[<<]]5300 MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Gabrovo
Changed lines 138-148 from:
[[<<]]TEL: +359 86/824 129
[[<<]]FAX:
+359 86/823 119
[[<<]]+359 888/230 596
[[<<]][email protected]

(:cellnr:)7.
(:cell:)„Varosha” EOOD
(:cell:)№ 146 Б “Vitosha”
str., flr.5
Sofia MILK PROCESSING ENTERPRISE
Kamena
5160 Strajitsa
to:
[[<<]]Ivanka Kalacheva
FAX:
+359 66/804431
TEL:
+359 66/806025
[email protected]
(:cellnr:)10.
(:cell:)„Danone – Serdika” АД
(:cell:)№ 3 “Ohridsko Ezero” str.,
[[<<]]1000 Sofia
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 3 “Ohridsko Ezero”
str.,
[[<<]]1000 Sofia
Changed lines 150-159 from:
Ivan Obretenov
[[<<]]TEL: +359 2/805 17 15
[[<<]]+359 2/805 17 11
[[<<]]+359 2/805 17 17
[[<<]]sofia@mbm-bg.com

(:cellnr:)8.
(:cell:)„Viola 57“ ЕТ MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 14
, “Hristo Botev” str.
Konyare, Pleven
to:
[[<<]]Tzvetelina Georgieva
[[<<]]TEL: +359 93 00 400
[[<<]]+359 93 00427
[[<<]]+359 889 707 017
[[<<]]tsvetelina.georgieva
@danone.com
(:cellnr:)11.
(:cell:)„Dekada” OOD
(:cell:)№ 75 “G. Mihailovski” str.
,
[[<<]]Stara Zagora
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]6061 Elhovo
Changed lines 162-171 from:
[[<<]]Petar Tonovski
[[<<]]+359 89 333 29 20
[[<<]]+359 6/57 33 488
[[<<]][email protected]

(
:cellnr:)9.
(:cell:)„Gabrovo Milk”OOD
(:cell:)Zh.K Vasil Levski №2
[[<<]]5300 MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Gabrovo
to:
[[<<]]Grigorii Grozev
[[<<]]TEL: +359 42/ 600 296
[[<<]]FAX: +359 42/ 600 026
[[<<]]TEL: +359 41/11 92 23
[[<<]][email protected]
(:cellnr:)12.
(:cell:) „Destan” EOOD MILK PROCESSING
ENTERPRISE
(:cell:)№ 23 “Drastar” str.,
[[<<]]7580
[[<<]]Iskara
Changed lines 173-184 from:
[[<<]]Ivanka Kalacheva
FAX
: +359 66/804431
TEL: +359 66/806025
gabrovomilk
@abv.bg

(:cellnr:)10.
(:cell:)„Danone – Serdika” АД
(:cell:)№ 3 “Ohridsko Ezero” str.,
[[<<]]1000 Sofia
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 3 “Ohridsko Ezero” str.,
[[<<]]1000 Sofia
to:
[[<<]]Ilman Shahin
[[<<]]TEL
: +359 856 54 76
[[<<]]destan
@mail.bg
[[<<]][email protected]
(:cellnr:)13.
(:cell:) „Dimitar Madzharov -2” EOOD
(:cell:)№ 3, “Ilio Voivoda” str.,
[[<<]]4003 Plovdiv № 6 “Klokotnitsa” str.,
[[<<]]Stamboliiski
Changed lines 183-194 from:
[[<<]]Tzvetelina Georgieva
[[<<]]TEL: +359 93 00 400
[[<<]]+359 93 00427
[[<<]]+359 889 707 017
[[<<]]tsvetelina.georgieva
@danone.com

(:cellnr:)11.
(:cell:)„Dekada” OOD
(:cell:)№ 75 “G. Mihailovski”
str.,
[[<<]]Stara Zagora
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]6061 Elhovo
to:
[[<<]]Julia Madzharova
[[<<]]TEL: +359 339/23 07
[[<<]]+359 888 520 565
[[<<]]madjarovi@mail.bg
(:cellnr:)14.
(:cell:) „El Bi Bi Bulgarikum ” EAD
(:cell:)№ 9 “Saborna”
str.,
Sofia
Changed lines 192-202 from:
[[<<]]Grigorii Grozev
[[<<]]TEL: +359 42/ 600 296
[[<<]]FAX: +359 42/ 600 026
[[<<]]TEL: +359 41/11 92 23
[[<<]][email protected]

(:cellnr:)12.
(:cell:) „Destan” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 23 “Drastar” str.,
[[<<]]7580
[[<<]]Iskara
to:
[[<<]]Ventsislav Georgiev
[[<<]]TEL:+359 2/987 29 01
[[<<]]FAX:+359 2/987 59 00
[[<<]][email protected]
(:cellnr:)15.
(:cell:)„Elvi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)5343 Velkovtsi
Changed lines 200-209 from:
[[<<]]Ilman Shahin
[[<<]]TEL: +359 856 54 76
[[<<]][email protected]
[[<<]]destan@destanbg.com

(:cellnr:)13.
(:cell:) „Dimitar Madzharov -2” EOOD
(:cell:)№ 3
, “Ilio Voivoda” str.,
[[<<]]4003 Plovdiv № 6 “Klokotnitsa” str.,
[[<<]]Stamboliiski
to:
[[<<]]Veselin Krastev
[[<<]]TEL: +359 671/554
[[<<]]+359 888 550 068
[[<<]]elvimilk@abv.bg
(:cellnr:)16.
(:cell:)„Elit-95”
(:cell:)№ 52 “Ivan Rilski” str.
,
[[<<]]4003 Plovdiv MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Dalbok Izvor, 4280
[[<<]]Parvomai
Changed lines 211-219 from:
[[<<]]Julia Madzharova
[[<<]]TEL: +359 339/23 07
[[<<]]+359 888 520 565
[[<<]]madjarovi
@mail.bg

(:cellnr:)14.
(:cell:) „El Bi Bi Bulgarikum ” EAD
(:cell:)№ 9 “Saborna”
str.,
Sofia
to:
[[<<]]Yanko Angelov
[[<<]]TEL/FAX: +359 32/96 80 83
[[<<]]elit95@evrocom.net
(:cellnr:)17.
(:cell:)„Josi” OOD
(:cell:)№ 9 “Rezbarska”
str.,
[[<<]]1510 Sofia
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Dulovo, 4650
[[<<]]Silistra
Changed lines 222-229 from:
[[<<]]Ventsislav Georgiev
[[<<]]TEL:+359 2/987 29 01
[[<<]]FAX:+359 2/987 59 00
[[<<]]office@lbbulgaricum.bg

(:cellnr:)15.
(:cell:)„Elvi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)5343 Velkovtsi
to:
[[<<]]Simeon Prisadashki
[[<<]]TEL: +359 888/259 795
[[<<]]FAX: +359 2/945 47 05
[[<<]]josi_ltd@abv.bg
(:cellnr:)18.
(:cell:)„Zorov 91” ЕТ „Zorov 97” OOD
Changed lines 229-239 from:
[[<<]]Veselin Krastev
[[<<]]TEL: +359 671/554
[[<<]]+359 888 550 068
[[<<]][email protected].bg

(:cellnr:)16.
(:cell:)„Elit-95”
(:cell:)№ 52 “Ivan Rilski” str.
,
[[<<]]4003 Plovdiv MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Dalbok Izvor, 4280
[[<<]]Parvomai
to:
[[<<]]Druzhba 1,
[[<<]]13A “Iskarsko Shose” blvd.,
[[<<]]Sofia
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 7 “Palkovitsa” str
.,
[[<<]]3000
[[<<]]Parshevitsa, Vratsa
Changed lines 237-247 from:
[[<<]]Yanko Angelov
[[<<]]TEL/FAX: +359 32/96 80 83
[[<<]][email protected]

(:cellnr:)17.
(:cell:)„Josi” OOD
(
:cell:)№ 9 “Rezbarska” str.,
[[<<]]1510 Sofia
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Dulovo, 4650
[[<<]]Silistra
to:
[[<<]]Dimitar Zorov
[[<<]]+359 887 451 717
[[<<]]+359 48/955 214
[[<<]]Office
:
[[<<]]+359 979 17 75
[[<<]]+359 979 16 88;
[[<<]]+359 979 10 26
[[<<]]FAX: +359 700 10 300
(:cellnr:)19.
(:cell:)„Yotovi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 12 “Kosharite” str.,
[[<<]]Rechitsa
Changed lines 250-256 from:
[[<<]]Simeon Prisadashki
[[<<]]TEL: +359 888/259 795
[[<<]]FAX: +359 2/945 47 05
[[<<]]josi_ltd@abv.bg

(:cellnr:)18.
(:cell:)„Zorov 91” ЕТ „Zorov 97” OOD
to:
[[<<]]Dimitar Hristov
[[<<]]TEL: +359 44/4 13 65
[[<<]]FAX: +359 44/4 13 64
[[<<]]iotovi@iotovi.com
(:cellnr:)20.
(:cell:)„Karil & Tania ” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 189 “Graf Ignatiev” blvd.,
[[<<]]8600 Yambol
Changed lines 259-265 from:
[[<<]]Druzhba 1,
[[<<]]13A “Iskarsko Shose” blvd.,
[[<<]]Sofia
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 7 “Palkovitsa” str
.,
[[<<]]3000
[[<<]]Parshevitsa, Vratsa
to:
[[<<]]Iliyan Slavov
[[<<]]TEL: +359 46/66 92 66
[[<<]][email protected].com
(:cellnr:)21.
(:cell:)„Kodap”
Changed lines 265-277 from:
[[<<]]Dimitar Zorov
[[<<]]+359 887 451 717
[[<<]]+359 48/955 214
[[<<]]Office:
[[<<]]+359 979 17 75
[[<<]]+359 979 16 88;
[[<<]]+359 979 10 26
[[<<]]FAX: +359 700 10 300

(:cellnr:)19.
(:cell:)„Yotovi” OOD
MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 12 “Kosharite” str.,
[[<<]]Rechitsa
to:
[[<<]]12-14 “Iliyantsi” blvd.,
[[<<]]Sofia Sofia
Deleted lines 267-286:
[[<<]]Dimitar Hristov
[[<<]]TEL: +359 44/4 13 65
[[<<]]FAX: +359 44/4 13 64
[[<<]][email protected]

(:cellnr:)20.
(:cell:)„Karil & Tania ” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)№ 189 “Graf Ignatiev” blvd.,
[[<<]]8600 Yambol
(:cell:)
[[<<]]Iliyan Slavov
[[<<]]TEL: +359 46/66 92 66
[[<<]][email protected]

(:cellnr:)21.
(:cell:)„Kodap”
(:cell:)
[[<<]]12-14 “Iliyantsi” blvd.,
[[<<]]Sofia Sofia
(:cell:)
Deleted line 273:
Deleted line 289:
Deleted line 297:
Deleted line 308:
Deleted line 315:
Changed line 321 from:
[[<<]]Maria Minkova
to:
[[<<]]Maria Minkova
Deleted line 325:
Deleted line 334:
Changed line 340 from:
[[<<]]Iliya Dimitrov
to:
[[<<]]Iliya Dimitrov
Deleted line 343:
Changed line 348 from:
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 352 from:
[[<<]]Ventsislav Georgiev
to:
[[<<]]Ventsislav Georgiev
Deleted line 355:
Changed line 360 from:
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 364 from:
[[<<]]Georgi Zlatanov
to:
[[<<]]Georgi Zlatanov
Deleted line 367:
Deleted line 375:
Deleted line 385:
Changed line 391 from:
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 394 from:
[[<<]]Elmira Kehayova
to:
[[<<]]Elmira Kehayova
Deleted line 397:
Changed line 407 from:
[[<<]]Mihail Drugas
to:
[[<<]]Mihail Drugas
Deleted line 411:
Deleted line 423:
Deleted line 437:
Deleted line 448:
Deleted line 461:
Changed line 466 from:
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
Deleted line 472:
Changed lines 478-479 from:
(:cell:)
St. Vasilev
to:
(:cell:)St. Vasilev
Deleted line 482:
Changed lines 487-488 from:
(:cell:)
Sevdalina Kurteva
to:
(:cell:)Sevdalina Kurteva
Deleted line 490:
Deleted line 499:
Changed lines 511-512 from:
to:
Deleted line 521:
Deleted lines 522-523:
Changed lines 526-534 from:
(:cellnr:)

(:cell:)
COMPANY
(:cell:)
ADRESS
(:cell:)
CONTACTS
to:
(:headnr:)№
(:head:)COMPANY
(:head:)ADRESS
(:head:)CONTACTS
Changed lines 533-534 from:
(:cell:)
Dian Ristov
to:
(:cell:)Dian Ristov
Changed lines 536-539 from:

(:cellnr:) 2.
(:cell:) „Bultex 2000” OOD
to:
(:cellnr:)2.
(:cell:)„Bultex 2000” OOD
Changed lines 540-541 from:
(:cell:)
TEL: +359 42/260 19;
to:
(:cell:)TEL: +359 42/260 19;
Deleted line 542:
Changed line 544 from:
(:cell:) „Genesis Laboratories” OOD Slatina
to:
(:cell:)„Genesis Laboratories” OOD Slatina
Deleted lines 545-548:
Sofia
(:cell:)
Maria Kondratenko
[[<<]]j.k. Krasno Selo, bl.3/G, flr.7, app.105
Changed lines 547-548 from:
(:cell:)
TEL: +359 2/974 54 34
to:
(:cell:) Maria Kondratenko
[[<<]]j.k. Krasno Selo, bl.3/G, flr.7, app.105
[[<<]]Sofia
(:cell:)
TEL: +359 2/974 54 34
Deleted line 552:
Changed lines 555-559 from:
(:cell:)
Kazichene
Sofia Industrial zone
№ 16 “Latinka” str.,
Sofia
to:
(:cell:) Kazichene
[[<<]]Sofia Industrial zone
[[<<]]№ 16 “Latinka” str.,
[[<<]]Sofia
Changed line 563 from:
(:cell:) „Labconsult” EOOD
to:
(:cell:)„Labconsult” EOOD
Changed lines 565-566 from:
Sofia
(:cell:) Tsvetan Yordanov
to:
[[<<]]Sofia
(:cell:)Tsvetan Yordanov
Changed line 591 from:
Kazichene
to:
[[<<]]Kazichene
Changed line 57 from:
(:cell:) „Ablamilk” EOOD
to:
(:cell:)„Ablamilk” EOOD
Deleted line 59:
Ivan Grancharov
Changed lines 61-64 from:
+359 897/992 355
TEL/FAX: +359 697/3535
[email protected]
to:
[[<<]]Ivan Grancharov
[[<<]]+359
897/992 355
[[<<]]TEL/FAX: +359 697/3535
[[<<]][email protected]
Changed line 67 from:
(:cell:) „Albis” EOOD
to:
(:cell:)„Albis” EOOD
Changed lines 69-70 from:
app.1, P.O. Box 215
Varna Victor Porva
to:
[[<<]]app.1, P.O. Box 215
[[<<]]Varna
Changed lines 72-75 from:
TEL: +359 88/8800021
FAX: +359 76/29 974
[email protected]
to:
Victor Porva
[[<<]]TEL:
+359 88/8800021
[[<<]]FAX: +359 76/29 974
[[<<]][email protected]
Changed line 78 from:
(:cell:) „Apollo 33” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)„Apollo 33” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 80 from:
Plovdiv Ivan Barzev
to:
[[<<]]Plovdiv Ivan Barzev
Changed lines 82-85 from:
TEL: +359 888/963 696
FAX: +359 32/962 686
ap[email protected]
to:
[[<<]]TEL: +359 888/963 696
[[<<]]FAX: +359 32/962 686
[[<<]][email protected]
Changed line 87 from:
(:cell:) „Beta Logistika ” OOD
to:
(:cell:)„Beta Logistika ” OOD
Changed lines 89-90 from:
Sevlievo
Gostilnica, Dryanovo Ognyan Ganev
to:
[[<<]]Sevlievo
[[<<]]Gostilnica, Dryanovo
Changed lines 92-98 from:
+359 888 895 928
Preslava Petkova
TEL: +359 888444066
+359 67580006
+359 672/525 30
[email protected]
to:
Ognyan Ganev
[[<<]]+359 888 895 928
[[<<]]Preslava Petkova
[[<<]]TEL:
+359 888444066
[[<<]]
+359 67580006
[[<<]]+359
672/525 30
[[<<]][email protected]
Changed line 101 from:
(:cell:) „Bi Si Si Handel ” OOD
to:
(:cell:)„Bi Si Si Handel ” OOD
Changed lines 103-105 from:
Veliko Tarnovo MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 19 “3rd of March” str.,
5070
to:
[[<<]]Veliko Tarnovo MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 19 “3rd of March” str.,
[[<<]]5070 Elena
Changed lines 107-110 from:
Elena Emiliya Slavova
TEL/FAX: +359 6151 6668
[email protected]
to:
[[<<]]Emiliya Slavova
[[<<]]TEL/FAX: +359 6151 6668
[[<<]][email protected]
Changed line 112 from:
(:cell:) „Buldex” OOD
to:
(:cell:)„Buldex” OOD
Changed lines 114-115 from:
Silistra MILK PROCESSING ENTERPRISE с.Белица
Belitsa, Tutrakan
to:
[[<<]]Silistra MILK PROCESSING ENTERPRISE с.Белица
[[<<]]Belitsa, Tutrakan
Changed lines 118-122 from:
TEL: +359 86/824 129
FAX: +359 86/823 119
+359 888/230 596
[email protected]
to:
[[<<]]TEL: +359 86/824 129
[[<<]]FAX: +359 86/823 119
[[<<]]+359 888/230 596
[[<<]][email protected]
Changed line 124 from:
(:cell:) „Varosha” EOOD
to:
(:cell:)„Varosha” EOOD
Changed line 128 from:
5160 Strajitsa Ivan Obretenov
to:
5160 Strajitsa
Changed lines 130-134 from:
TEL: +359 2/805 17 15
+359 2/805 17 11
+359 2/805 17 17
[email protected]
to:
Ivan Obretenov
[[<<]]TEL:
+359 2/805 17 15
[[<<]]+359 2/805 17 11
[[<<]]+359 2/805 17 17
[[<<]][email protected]
Changed line 137 from:
(:cell:) „Viola 57“ ЕТ MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)„Viola 57“ ЕТ MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed lines 141-145 from:
Petar Tonovski
+359 89 333 29 20
+359 6/57 33 488
[email protected]
to:
[[<<]]Petar Tonovski
[[<<]]+359 89 333 29 20
[[<<]]+359 6/57 33 488
[[<<]][email protected]
Changed lines 149-150 from:
5300 MILK PROCESSING ENTERPRISE
Gabrovo Ivanka Kalacheva
to:
[[<<]]5300 MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Gabrovo
Added line 152:
[[<<]]Ivanka Kalacheva
Changed line 158 from:
(:cell:) „Danone – Serdika” АД
to:
(:cell:)„Danone – Serdika” АД
Changed lines 160-163 from:
1000 Sofia
MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 3 “Ohridsko Ezero” str.,
1000 Sofia
to:
[[<<]]1000 Sofia
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 3 “Ohridsko Ezero” str.,
[[<<]]1000 Sofia
Changed lines 165-170 from:
Tzvetelina Georgieva
TEL: +359 93 00 400
+359 93 00427
+359 889 707 017
[email protected]
to:
[[<<]]Tzvetelina Georgieva
[[<<]]TEL: +359 93 00 400
[[<<]]+359 93 00427
[[<<]]+359 889 707 017
[[<<]][email protected]
Changed line 172 from:
(:cell:) „Dekada” OOD
to:
(:cell:)„Dekada” OOD
Changed lines 174-176 from:
Stara Zagora
MILK PROCESSING ENTERPRISE
6061 Elhovo Grigorii Grozev
to:
[[<<]]Stara Zagora
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]6061 Elhovo
Changed lines 178-182 from:
TEL: +359 42/ 600 296
FAX: +359 42/ 600 026
TEL: +359 41/11 92 23
[email protected]
to:
[[<<]]Grigorii Grozev
[[<<]]TEL:
+359 42/ 600 296
[[<<]]FAX: +359 42/ 600 026
[[<<]]TEL: +359 41/11 92 23
[[<<]][email protected]
Changed lines 187-188 from:
7580
Iskara Ilman Shahin
to:
[[<<]]7580
[[<<]]Iskara
Changed lines 190-193 from:
to:
[[<<]]Ilman Shahin
[[<<]]TEL:
+359 856 54 76
[[<<]][email protected]
[[<<]][email protected]
Changed lines 198-199 from:
4003 Plovdiv № 6 “Klokotnitsa” str.,
Stamboliiski
to:
[[<<]]4003 Plovdiv № 6 “Klokotnitsa” str.,
[[<<]]Stamboliiski
Changed lines 201-205 from:
Julia Madzharova
TEL: +359 339/23 07
+359 888 520 565
[email protected]
to:
[[<<]]Julia Madzharova
[[<<]]TEL: +359 339/23 07
[[<<]]+359 888 520 565
[[<<]][email protected]
Changed line 209 from:
Sofia Ventsislav Georgiev
to:
Sofia
Changed lines 211-214 from:
TEL:+359 2/987 29 01
FAX:+359 2/987 59 00
[email protected]
to:
[[<<]]Ventsislav Georgiev
[[<<]]TEL:+359
2/987 29 01
[[<<]]FAX:+359 2/987 59 00
[[<<]][email protected]
Changed lines 220-224 from:
Veselin Krastev
TEL: +359 671/554
+359 888 550 068
[email protected]
to:
[[<<]]Veselin Krastev
[[<<]]TEL: +359 671/554
[[<<]]+359 888 550 068
[[<<]][email protected]
Changed line 226 from:
(:cell:) „Elit-95”
to:
(:cell:)„Elit-95”
Changed lines 228-230 from:
4003 Plovdiv MILK PROCESSING ENTERPRISE
Dalbok Izvor, 4280
Parvomai Yanko Angelov
to:
[[<<]]4003 Plovdiv MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Dalbok Izvor, 4280
[[<<]]Parvomai
Changed lines 232-234 from:
TEL/FAX: +359 32/96 80 83
[email protected]
to:
[[<<]]Yanko Angelov
[[<<]]TEL
/FAX: +359 32/96 80 83
[[<<]][email protected]
Changed line 237 from:
(:cell:) „Josi” OOD
to:
(:cell:)„Josi” OOD
Changed lines 239-242 from:
1510 Sofia
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Dulovo, 4650
Silistra Simeon Prisadashki
to:
[[<<]]1510 Sofia
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Dulovo, 4650
[[<<]]Silistra
Changed lines 244-247 from:
TEL: +359 888/259 795
FAX: +359 2/945 47 05
[email protected]
to:
[[<<]]Simeon Prisadashki
[[<<]]TEL:
+359 888/259 795
[[<<]]FAX: +359 2/945 47 05
[[<<]][email protected]
Changed lines 252-258 from:
Druzhba 1,
13A “Iskarsko Shose” blvd.,
Sofia
MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 7 “Palkovitsa” str.,
3000
Parshevitsa, Vratsa
to:
[[<<]]Druzhba 1,
[[<<]]13A “Iskarsko Shose” blvd.,
[[<<]]Sofia
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 7 “Palkovitsa” str.,
[[<<]]3000
[[<<]]Parshevitsa, Vratsa
Changed lines 260-268 from:
Dimitar Zorov
+359 887 451 717
+359 48/955 214
Office:
+359 979 17 75
+359 979 16 88;
+359 979 10 26
FAX: +359 700 10 300
to:
[[<<]]Dimitar Zorov
[[<<]]+359 887 451 717
[[<<]]+359 48/955 214
[[<<]]Office:
[[<<]]+359 979 17 75
[[<<]]+359 979 16 88;
[[<<]]+359 979 10 26
[[<<]]FAX: +359 700 10 300
Changed line 270 from:
(:cell:) „Yotovi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)„Yotovi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 272 from:
Rechitsa
to:
[[<<]]Rechitsa
Changed lines 274-278 from:
Dimitar Hristov
TEL: +359 44/4 13 65
FAX: +359 44/4 13 64
[email protected]
to:
[[<<]]Dimitar Hristov
[[<<]]TEL: +359 44/4 13 65
[[<<]]FAX: +359 44/4 13 64
[[<<]][email protected]
Changed line 280 from:
(:cell:) „Karil & Tania ” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)„Karil & Tania ” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 282 from:
8600
to:
[[<<]]8600 Yambol
Changed lines 284-287 from:
Yambol Iliyan Slavov
TEL: +359 46/66 92 66
[email protected]
to:
[[<<]]Iliyan Slavov
[[<<]]TEL: +359 46/66 92 66
[[<<]][email protected]
Changed lines 291-292 from:
12-14 “Iliyantsi” blvd.,
Sofia Sofia
to:
[[<<]]12-14 “Iliyantsi” blvd.,
[[<<]]Sofia Sofia
Changed lines 294-300 from:
Georgi Ganovski
TEL: +359 2/931 10 87
FAX: +359 2/ 93104 90
[email protected]
[email protected]
[email protected]
to:
[[<<]]Georgi Ganovski
[[<<]]TEL: +359 2/931 10 87
[[<<]]FAX: +359 2/ 93104 90
[[<<]][email protected]
[[<<]][email protected]
[[<<]][email protected]
Changed line 302 from:
(:cell:) „Kondov Ecoproduction ” EOOD
to:
(:cell:)„Kondov Ecoproduction ” EOOD
Changed lines 304-308 from:
1407
Sofia
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Staro Selo
5671
to:
[[<<]]1407
[[<<]]Sofia
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Staro Selo
[[<<]]5671 Troyan
Changed lines 310-317 from:
Troyan Ognyan Kondov
TEL: +359 2/946 10 84
+359 2/946 10 86;
+359 48/944 678
FAX: +359 88/779 323
[email protected];
[email protected]
to:
[[<<]]Ognyan Kondov
[[<<]]TEL: +359 2/946 10 84
[[<<]]+359 2/946 10 86;
[[<<]]+359 48/944 678
[[<<]]FAX: +359 88/779 323
[[<<]][email protected];
[[<<]][email protected]
Changed lines 321-322 from:
7100
Byala
to:
[[<<]]7100 Byala
Changed lines 323-326 from:
Tsvetan Tsvetanov
TEL: +359 81 772 410
FAX: +359 818/72 660
to:
[[<<]]Tsvetan Tsvetanov
[[<<]]TEL: +359 81 772 410
[[<<]]FAX: +359 818/72 660
Changed lines 330-332 from:
Sofia MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 8 “N Vaptsarov” str.,
5922 Obnova
to:
[[<<]]Sofia MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 8 “N Vaptsarov” str.,
[[<<]]5922 Obnova
Changed lines 334-338 from:
Ivan Markov
TEL: +359 6538/26 95;
+359 470 86 85
[email protected]
to:
[[<<]]Ivan Markov
[[<<]]TEL: +359 6538/26 95;
[[<<]]+359 470 86 85
[[<<]][email protected]
Changed line 342 from:
Sofia
to:
[[<<]]Sofia
Changed lines 344-346 from:
Metodi Metodiev
TEL: +359 2 99 77 432
to:
[[<<]]Metodi Metodiev
[[<<]]TEL: +359 2 99 77 432
Changed line 350 from:
9700 Shumen
to:
[[<<]]9700 Shumen
Changed lines 352-357 from:
Maria Minkova
+359 888 709 222
TEL/FAX: +359 54/800 424
[email protected]
[email protected]
to:
[[<<]]Maria Minkova
[[<<]]+359 888 709 222
[[<<]]TEL/FAX: +359 54/800 424
[[<<]][email protected]
[[<<]][email protected]
Changed lines 361-362 from:
5840
Slavyanovo
to:
[[<<]]5840 Slavyanovo
Changed lines 363-367 from:
Militsa Lazarova
TEL: +359 6515/29 84
+359 888/376 917
[email protected]
to:
[[<<]]Militsa Lazarova
[[<<]]TEL: +359 6515/29 84
[[<<]]+359 888/376 917
[[<<]][email protected]
Changed line 369 from:
(:cell:) „Milky Lux” MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cell:)„Milky Lux” MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed line 371 from:
5225 Byala Cherkva
to:
[[<<]]5225 Byala Cherkva
Changed lines 373-377 from:
Iliya Dimitrov
TEL: +359 885 911 919
+359 32/626 224
[email protected]
to:
[[<<]]Iliya Dimitrov
[[<<]]TEL: +359 885 911 919
[[<<]]+359 32/626 224
[[<<]][email protected]
Changed lines 381-384 from:
Veliko Tarnovo
MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 7 “29th of January” blvd.,
Targovishte
to:
[[<<]]Veliko Tarnovo
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 7 “29th of January” blvd.,
[[<<]]Targovishte
Changed lines 386-390 from:
Ventsislav Georgiev
TEL: +359 62/62 38 58
FAX: +359 62/62 17 79
[email protected]
to:
[[<<]]Ventsislav Georgiev
[[<<]]TEL: +359 62/62 38 58
[[<<]]FAX: +359 62/62 17 79
[[<<]][email protected]
Changed lines 394-397 from:
4000 Plovdiv
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Manole,
4137 Maritsa
to:
[[<<]]4000 Plovdiv
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Manole,
[[<<]]4137 Maritsa
Changed lines 399-403 from:
Georgi Zlatanov
TEL: +359 3122/21 36
FAX: +359 32/64 05 77
[email protected]
to:
[[<<]]Georgi Zlatanov
[[<<]]TEL: +359 3122/21 36
[[<<]]FAX: +359 32/64 05 77
[[<<]][email protected]
Changed line 407 from:
Godech
to:
[[<<]]Godech
Changed lines 409-412 from:
Mladen Simov
+359 729 29 62
+359 888 694 284
to:
[[<<]]Mladen Simov
[[<<]]+359 729 29 62
[[<<]]+359 888 694 284
Changed lines 416-417 from:
Chiren
3050 Vratsa
to:
[[<<]]Chiren
[[<<]]3050 Vratsa
Changed lines 419-423 from:
Nikola Tsenov
+359 91 15 387
TEL: +359 888 616 992
[email protected]
to:
[[<<]]Nikola Tsenov
[[<<]]+359 91 15 387
[[<<]]TEL: +359 888 616 992
[[<<]][email protected]
Changed lines 428-430 from:
Bella Bulgaria
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Riltsi, Dobrich
to:
[[<<]]Bella Bulgaria
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Riltsi, Dobrich
Changed lines 432-436 from:
Elmira Kehayova
+359 882 009 960
+359 32/606 315
[email protected]
to:
[[<<]]Elmira Kehayova
[[<<]]+359 882 009 960
[[<<]]+359 32/606 315
[[<<]][email protected]
Changed lines 442-444 from:
Kazichene - base
“Chipita – Bulgaria” № 3 “Dunav” str.,
4003 Plovdiv
to:
[[<<]]Kazichene - base
[[<<]]“Chipita – Bulgaria” № 3 “Dunav” str.,
[[<<]]4003 Plovdiv
Changed lines 446-451 from:
Mihail Drugas
+359 897 666 659
TEL: +359 32/900 100
FAX: +359 32/900 101
[email protected]
to:
[[<<]]Mihail Drugas
[[<<]]+359 897 666 659
[[<<]]TEL: +359 32/900 100
[[<<]]FAX: +359 32/900 101
[[<<]][email protected]
Changed lines 455-459 from:
Flr.3, office 10,
Sofia Ivan Vazov,
“Petko Karavelov” str.,
bl. 62/B, app. 48
Sofia
to:
[[<<]]Flr.3, office 10,
[[<<]]Sofia Ivan Vazov,
[[<<]]“Petko Karavelov” str.,
[[<<]]bl. 62/B, app. 48
[[<<]]Sofia
Changed lines 462-464 from:
TEL: +359 2/974 59 88
FAX: +359 2/976 26 84
to:
[[<<]]TEL: +359 2/974 59 88
[[<<]]FAX: +359 2/976 26 84
Changed lines 468-472 from:
app. 11,
Targovishteгр.Търговище
ул. Палаузов 15, ап.11 MILK PROCESSING ENTERPRISE
Davidovo
№23 “Episkop Sofronii” str.,
to:
[[<<]]app. 11,
[[<<]]Targovishteгр.Търговище
[[<<]]ул. Палаузов 15, ап.11 MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Davidovo
[[<<]]№23 “Episkop Sofronii” str.,
Changed line 474 from:
Targovishte
to:
[[<<]]Targovishte
Changed lines 476-479 from:
+359 6167507
+359 601/69 283
[email protected]
to:
[[<<]]+359 6167507
[[<<]]+359 601/69 283
[[<<]][email protected]
Changed lines 483-484 from:
4300 Karlovo MILK PROCESSING ENTERPRISE
Domlyan
to:
[[<<]]4300 Karlovo MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Domlyan
Changed lines 489-491 from:
TEL: +359 30196430
[email protected]
to:
[[<<]]TEL: +359 30196430
[[<<]][email protected]
Changed lines 497-499 from:
Yambol MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 275 “Preslav” str.
Yambol
to:
[[<<]]Yambol MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]№ 275 “Preslav” str.
[[<<]]Yambol
Changed lines 502-505 from:
TEL: +359 46/66 38 03
FAX: +359 46/66 20 23
[email protected]
to:
[[<<]]TEL: +359 46/66 38 03
[[<<]]FAX: +359 46/66 20 23
[[<<]][email protected]
Changed lines 509-511 from:
Veliko Tarnovo
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Omurtag
to:
[[<<]]Veliko Tarnovo
[[<<]]MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Omurtag
Changed lines 514-517 from:
TEL: +359 62/621 779
+359 605/34 60
[email protected]
to:
[[<<]]TEL: +359 62/621 779
[[<<]]+359 605/34 60
[[<<]][email protected]
Changed lines 521-522 from:
5000 Veliko Tarnovo № 51 “3rd of March” blvd.,
7000 Ruse
to:
[[<<]]5000 Veliko Tarnovo № 51 “3rd of March” blvd.,
[[<<]]7000 Ruse
Changed lines 525-529 from:
+359 888 451 997
TEL: +359 82/22 56 54
FAX: +359 82/82 09 73
[email protected]
to:
[[<<]]+359 888 451 997
[[<<]]TEL: +359 82/22 56 54
[[<<]]FAX: +359 82/82 09 73
[[<<]][email protected]
Changed line 533 from:
4000 Plovdiv
to:
[[<<]]4000 Plovdiv
Changed lines 536-539 from:
+359 888 601 200
TEL: +359 32/963 686
[email protected]
to:
[[<<]]+359 888 601 200
[[<<]]TEL: +359 32/963 686
[[<<]][email protected]
Changed lines 543-544 from:
P.O.Box 67
8800 Sliven Kirkoryan
to:
[[<<]]P.O.Box 67
[[<<]]8800 Sliven Kirkoryan
Changed lines 547-549 from:
+359 44/624 463
[email protected]
to:
[[<<]]+359 44/624 463
[[<<]][email protected]
Changed lines 554-555 from:
Burgas MILK PROCESSING ENTERPRISE
Aytos
to:
[[<<]]Burgas MILK PROCESSING ENTERPRISE
[[<<]]Aytos
Changed lines 558-562 from:
+359 888 333 117
TEL: +359 558/290 07
FAX: +359 558/290 42
[email protected]
to:
[[<<]]+359 888 333 117
[[<<]]TEL: +359 558/290 07
[[<<]]FAX: +359 558/290 42
[[<<]][email protected]
Changed line 567 from:
5392 Dryanovo
to:
[[<<]]5392 Dryanovo
Changed lines 570-573 from:
TEL: +359 6722/550; 256
FAX: +359 6722/546
[email protected]
to:
[[<<]]TEL: +359 6722/550; 256
[[<<]]FAX: +359 6722/546
[[<<]][email protected]
Changed lines 594-597 from:
+359 885094888
TEL: +359 2/870 50 86
to:
[[<<]]+359 885094888
[[<<]]TEL: +359 2/870 50 86
Changed lines 604-606 from:
+359 42/620 896
[email protected]
to:
[[<<]]+359 42/620 896
[[<<]][email protected]
Changed lines 613-614 from:
j.k. Krasno Selo, bl.3/G, flr.7, app.105
Sofia
to:
[[<<]]j.k. Krasno Selo, bl.3/G, flr.7, app.105
[[<<]]Sofia
(:cell:)
Changed lines 617-619 from:
+359 888/381 792
[email protected]
to:
[[<<]]+359 888/381 792
[[<<]][email protected]
Changed lines 627-631 from:
(:cell:)
Daniela Petrova
TEL: +359 2/974 65 00;
FAX: +359 2/974 65 02
to:
(:cell:)Daniela Petrova
[[<<]]TEL: +359 2/974 65 00;
[[<<]]FAX: +359 2/974 65 02
Changed lines 634-639 from:
(:cell:)
Tsvetan Yordanov
TEL: +359 2/974 30 48
FAX: +359 2/975 30 92
[email protected]
to:
(:cell:) Tsvetan Yordanov
[[<<]]TEL: +359 2/974 30 48
[[<<]]FAX: +359 2/975 30 92
[[<<]][email protected]
Changed line 639 from:
(:cell:) „L B Lakt ” OOD
to:
(:cell:)„L B Lakt ” OOD
Changed lines 641-647 from:
4003 Plovdiv Industrialen, bl.19,
Stara Zagora
(:cell:)
Prof. Baltadzhieva
TEL: +359 42/620 896
[email protected]
to:
[[<<]]4003 Plovdiv Industrialen, bl.19,
[[<<]]Stara Zagora
(:cell:) Prof. Baltadzhieva
[[<<]]TEL: +359 42/620 896
[[<<]][email protected]
Changed lines 649-657 from:
№ 251 “Okolovrasten pat”,
Sofia
(:cell:)
Ivailo Dimitrov
+359 2/9885500
+359 2/9885588
+359 888 55 00 88
[email protected]com
to:
[[<<]]№ 251 “Okolovrasten pat”,
[[<<]]Sofia
(:cell:) Ivailo Dimitrov
[[<<]]+359 2/9885500
[[<<]]+359 2/9885588
[[<<]]+359 888 55 00 88
[[<<]][email protected]com
Changed line 657 from:
(:cell:) „P.I.C.Co” EOOD
to:
(:cell:)„P.I.C.Co” EOOD
Changed lines 660-666 from:
Sofia
(:cell:)
Dimitrios Vindzileos
TEL: +359 2/963 08 93;
+359 32/79 39 42
[email protected]
to:
[[<<]]Sofia
(:cell:) Dimitrios Vindzileos
[[<<]]TEL: +359 2/963 08 93;
[[<<]]+359 32/79 39 42
[[<<]][email protected]
Changed line 666 from:
(:cell:) „Sis 45”
to:
(:cell:)„Sis 45”
Changed lines 668-673 from:
9002 Varna
(:cell:)
Todor Yanev
TEL/FAX: +359 52/600 625
[email protected]
to:
[[<<]]9002 Varna
(:cell:) Todor Yanev
[[<<]]TEL/FAX: +359 52/600 625
[[<<]][email protected]
Changed lines 241-242 from:
(:cell:)„Zorov 91” ЕТ
„Zorov 97” OOD
to:
(:cell:)„Zorov 91” ЕТ „Zorov 97” OOD
(:cell:)
Added line 614:
(:cell:)
Changed line 145 from:
(:cell)Zh.K Vasil Levski №2
to:
(:cell:)Zh.K Vasil Levski №2
Changed line 593 from:
(:cell)Industrialen, building Vereya Plast,
to:
(:cell:)Industrialen, building Vereya Plast,
Changed line 645 from:
(:cell)j.k. Mladost 4,
to:
(:cell:)j.k. Mladost 4,
Changed line 144 from:
(:cell)„Gabrovo Milk”OOD
to:
(:cell:)„Gabrovo Milk”OOD
Changed line 613 from:
(:cell)„Ingredia” OOD
to:
(:cell:)„Ingredia” OOD
Changed lines 143-145 from:
(:cellnr:)9. „Gabrovo Milk”OOD Zh.K Vasil Levski №2
to:
(:cellnr:)9.
(:cell)„Gabrovo Milk”OOD
(:cell)Zh.K Vasil Levski №2
Changed line 159 from:
1000 Sofia Tzvetelina Georgieva
to:
1000 Sofia
Added line 161:
Tzvetelina Georgieva
Changed lines 209-210 from:
(:cellnr:)15. „Elvi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
5343 Velkovtsi Veselin Krastev
to:
(:cellnr:)15.
(:cell:)„Elvi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)5343 Velkovtsi
Added line 213:
Veselin Krastev
Changed lines 240-241 from:
(:cellnr:)18. „Zorov 91” ЕТ
to:
(:cellnr:)18.
(:cell:)„Zorov 91” ЕТ
Added line 250:
(:cell:)
Deleted line 251:
(:cell:)
Changed lines 279-281 from:
(:cellnr:)21. „Kodap”
to:
(:cellnr:)21.
(:cell:)„Kodap”
(:cell:)
Changed lines 331-332 from:
(:cellnr:)25 „Мегал 2001” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE Malo Buchino, № 2A “Demokratsia” str.,
Sofia Metodi Metodiev
to:
(:cellnr:)25.
(:cell:)
„Мегал 2001” OOD
(:cell:) MILK PROCESSING ENTERPRISE Malo Buchino, № 2A “Demokratsia” str.,
Sofia
Added line 336:
Metodi Metodiev
Changed lines 397-399 from:
(:cellnr:)31. „Mogila” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE №4 “Ruse” str.,
to:
(:cellnr:)31.
(:cell:) „Mogila” OOD
(:cell:) MILK PROCESSING ENTERPRISE №4 “Ruse” str.,
Changed lines 417-420 from:
(:cellnr:)33. „New Serdika”
to:
(:cellnr:)33.
(:cell:)
„New Serdika”
(:cell:)
Changed lines 430-433 from:
(:cellnr:)34. United Milk Company /UMC/ АD
to:
(:cellnr:)34.
(:cell:)
United Milk Company /UMC/ АD
(:cell:)
Changed lines 485-488 from:
(:cellnr:)38. „Sakarela” OOD
to:
(:cellnr:)38.
(:cell:)
„Sakarela” OOD
(:cell:)
Changed lines 543-544 from:
(:cellnr:)43. „Helios Milk” ЕТ
Petko Katsarov
to:
(:cellnr:)43.
(:cell:) „Helios Milk” ЕТ
(:cell:) Petko Katsarov
Changed lines 556-558 from:
(:cellnr:)44. „Cheh 99” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cellnr:)44.
(:cell:) „Cheh 99” OOD
(:cell:) MILK PROCESSING ENTERPRISE
Added line 576:
(:cell:)
Added line 578:
(:cell:)
Added line 580:
(:cell:)
Deleted lines 581-582:
Changed lines 591-593 from:
2. „Bultex 2000” OOD Industrialen, building Vereya Plast,
to:
(:cellnr:) 2.
(:cell:) „Bultex 2000” OOD
(:cell)Industrialen, building Vereya Plast,
Changed lines 612-613 from:
(:cellnr:)4. „Ingredia” OOD
to:
(:cellnr:)4.
(:cell)„Ingredia” OOD
Changed lines 643-645 from:
(:cellnr:)7. „Multivac Bulgaria” EOOD j.k. Mladost 4,
to:
(:cellnr:)7.
(:cell:) „Multivac Bulgaria” EOOD
(:cell)j.k. Mladost 4,
Added line 49:
(:cell:)
Added line 51:
(:cell:)
Added line 53:
(:cell:)
Added line 61:
(:cell:)
Added line 71:
(:cell:)
Added line 80:
(:cell:)
Added line 90:
(:cell:)
Added line 104:
(:cell:)
Added line 115:
(:cell:)
Added line 127:
(:cell:)
Added line 137:
(:cell:)
Added line 146:
(:cell:)
Added line 158:
(:cell:)
Added line 170:
(:cell:)
Added line 181:
(:cell:)
Added line 191:
(:cell:)
Added line 201:
(:cell:)
Added line 208:
(:cell:)
Added line 219:
(:cell:)
Added line 230:
(:cell:)
Added line 245:
(:cell:)
Added line 258:
(:cell:)
Added line 268:
(:cell:)
Changed lines 275-277 from:
Sofia Sofia Georgi Ganovski
to:
Sofia Sofia
(:cell:)
Georgi Ganovski
Added line 292:
(:cell:)
Changed lines 305-307 from:
Byala Tsvetan Tsvetanov
to:
Byala
(:cell:)
Tsvetan Tsvetanov
Changed lines 316-318 from:
5922 Obnova Ivan Markov
to:
5922 Obnova
(:cell:)
Ivan Markov
Added line 325:
(:cell:)
Added line 332:
(:cell:)
Added line 344:
(:cell:)
Added line 354:
(:cell:)
Added line 367:
(:cell:)
Added line 380:
(:cell:)
Changed lines 387-389 from:
Godech Mladen Simov
to:
Godech
(:cell:)
Mladen Simov
Changed lines 397-399 from:
3050 Vratsa Nikola Tsenov
to:
3050 Vratsa
(:cell:)
Nikola Tsenov
Added line 408:
(:cell:)
Added line 419:
(:cell:)
Changed lines 433-435 from:
Sofia Svetyo Pandov
to:
Sofia
(:cell:)
Svetyo Pandov
Changed lines 448-450 from:
Targovishte +359 6167507
to:
Targovishte
(:cell:)
+359 6167507
Changed lines 460-462 from:
Karlovo Nikolai Velinov
to:
Karlovo
(:cell:)
Nikolai Velinov
Changed lines 470-472 from:
Yambol Valentin Revanski
to:
Yambol
(:cell:)
Valentin Revanski
Changed lines 482-484 from:
Omurtag Stanislav Stanchev
to:
Omurtag
(:cell:)
Stanislav Stanchev
Added line 494:
(:cell:)
Added line 505:
(:cell:)
Added line 516:
(:cell:)
Changed lines 525-527 from:
Aytos Valentina Tsoneva
to:
Aytos
(:cell:)
Valentina Tsoneva
Changed lines 535-537 from:
5392 Dryanovo Svetoslav Slavchev
to:
5392 Dryanovo
(:cell:)
Svetoslav Slavchev
Added line 559:
(:cell:)
Added line 567:
(:cell:)
Added line 576:
(:cell:)
Added line 589:
(:cell:)
Added line 598:
(:cell:)
Added line 609:
(:cell:)
Changed lines 616-618 from:
Sofia Ivailo Dimitrov
to:
Sofia
(:cell:)
Ivailo Dimitrov
Changed lines 628-630 from:
Sofia Dimitrios Vindzileos
to:
Sofia
(:cell:)
Dimitrios Vindzileos
Changed lines 638-640 from:
9002 Varna Todor Yanev
to:
9002 Varna
(:cell:)
Todor Yanev
June 18, 2012, at 03:16 PM by Fabien - table
Changed lines 53-55 from:
1. „Ablamilk” EOOD № 13 “Yordan Yovkov” str.
to:
(:cellnr:)1.
(:cell:) „Ablamilk” EOOD
(:cell:)
№ 13 “Yordan Yovkov” str.
Changed lines 62-64 from:
2. „Albis” EOOD № 20 “Bratya Miladinovi” str.,
to:
(:cellnr:)2.
(:cell:) „Albis” EOOD
(:cell:)
№ 20 “Bratya Miladinovi” str.,
Changed lines 71-72 from:
3. „Apollo 33” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 4 “Yanko Sakazov” str.
to:
(:cellnr:)3.
(:cell:) „Apollo 33” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)
№ 4 “Yanko Sakazov” str.
Changed lines 79-80 from:
4. „Beta Logistika ” OOD
№ 2A, “Hristo Botev” str.,
to:
(:cellnr:)4.
(:cell:) „Beta Logistika ” OOD
(:cell:)
№ 2A, “Hristo Botev” str.,
Changed lines 91-92 from:
5. „Bi Si Si Handel ” OOD
№ 31 А “Kl. Ohridski” str.,
to:
(:cellnr:)5.
(:cell:) „Bi Si Si Handel ” OOD
(:cell:)
№ 31 А “Kl. Ohridski” str.,
Changed lines 101-102 from:
6. „Buldex” OOD
№ 66, “Dobrich” str.,
to:
(:cellnr:)6.
(:cell:) „Buldex” OOD
(:cell:)
№ 66, “Dobrich” str.,
Changed lines 112-113 from:
7. „Varosha” EOOD
№ 146 Б “Vitosha” str., flr.5
to:
(:cellnr:)7.
(:cell:) „Varosha” EOOD
(:cell:)
№ 146 Б “Vitosha” str., flr.5
Changed lines 123-125 from:
8. „Viola 57“ ЕТ
MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 14, “Hristo Botev” str.
to:
(:cellnr:)8.
(:cell:) „Viola 57“ ЕТ MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)
№ 14, “Hristo Botev” str.
Changed lines 132-133 from:
9. „Gabrovo Milk”OOD
Zh.K Vasil Levski №2
to:
(:cellnr:)9. „Gabrovo Milk”OOD Zh.K Vasil Levski №2
Changed lines 139-140 from:
10. „Danone – Serdika” АД
№ 3 “Ohridsko Ezero” str.,
to:
(:cellnr:)10.
(:cell:) „Danone – Serdika” АД
(:cell:)
№ 3 “Ohridsko Ezero” str.,
Changed lines 151-152 from:
11. „Dekada” OOD
№ 75 “G. Mihailovski” str.,
to:
(:cellnr:)11.
(:cell:) „Dekada” OOD
(:cell:)
№ 75 “G. Mihailovski” str.,
Changed lines 162-163 from:
12. „Destan” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 23 “Drastar” str.,
to:
(:cellnr:)12.
(:cell:) „Destan” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)
№ 23 “Drastar” str.,
Changed lines 171-173 from:
13. „Dimitar Madzharov -2”
EOOD
№ 3, “Ilio Voivoda” str.,
to:
(:cellnr:)13.
(:cell:) „Dimitar Madzharov -2” EOOD
(:cell:)
№ 3, “Ilio Voivoda” str.,
Changed lines 181-183 from:
14. „El Bi Bi Bulgarikum ” EAD № 9 “Saborna” str.,
to:
(:cellnr:)14.
(:cell:) „El Bi Bi Bulgarikum ” EAD
(:cell:)
№ 9 “Saborna” str.,
Changed line 189 from:
15. „Elvi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cellnr:)15. „Elvi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed lines 195-196 from:
16. „Elit-95”
№ 52 “Ivan Rilski” str.,
to:
(:cellnr:)16.
(:cell:) „Elit-95”
(:cell:)
№ 52 “Ivan Rilski” str.,
Changed lines 204-205 from:
17. „Josi” OOD
№ 9 “Rezbarska” str.,
to:
(:cellnr:)17.
(:cell:) „Josi” OOD
(:cell:)
№ 9 “Rezbarska” str.,
Changed line 215 from:
18. „Zorov 91” ЕТ
to:
(:cellnr:)18. „Zorov 91” ЕТ
Changed lines 233-234 from:
19. „Yotovi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 12 “Kosharite” str.,
to:
(:cellnr:)19.
(:cell:) „Yotovi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)
№ 12 “Kosharite” str.,
Changed lines 242-243 from:
20. „Karil & Tania ” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 189 “Graf Ignatiev” blvd.,
to:
(:cellnr:)20.
(:cell:) „Karil & Tania ” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)
№ 189 “Graf Ignatiev” blvd.,
Changed line 250 from:
21. „Kodap”
to:
(:cellnr:)21. „Kodap”
Changed lines 259-261 from:
22. „Kondov Ecoproduction ”
EOOD
№ 9 “Lyubotran” str.,
to:
(:cellnr:)22.
(:cell:) „Kondov Ecoproduction ” EOOD
(:cell:)
№ 9 “Lyubotran” str.,
Changed lines 275-276 from:
23. „Laktis” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 75 “St. Stambolov” str.,
to:
(:cellnr:)23.
(:cell:) „Laktis” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)
№ 75 “St. Stambolov” str.,
Changed lines 283-285 from:
24. „Dairy 1” OOD
Hadzhi Dimitar
№ 14 “V Kanchev” str.,
to:
(:cellnr:)24.
(:cell:) „Dairy 1” OOD Hadzhi Dimitar
(:cell:)
№ 14 “V Kanchev” str.,
Changed lines 293-295 from:
25 „Мегал 2001” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Malo Buchino,
№ 2A “Demokratsia” str.,
to:
(:cellnr:)25 „Мегал 2001” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE Malo Buchino, № 2A “Demokratsia” str.,
Changed lines 297-299 from:
26. „Meggle–Bulgaria” EOOD № 3 “Trakiiska” str.,
to:
(:cellnr:)26.
(:cell:) „Meggle–Bulgaria” EOOD
(:cell:)
№ 3 “Trakiiska” str.,
Changed lines 307-309 from:
27. „Militsa Lazarova ”ЕТ № 2 “Asen Zlatarov” str.,
to:
(:cellnr:)27.
(:cell:) „Militsa Lazarova ”ЕТ
(:cell:)
№ 2 “Asen Zlatarov” str.,
Changed lines 317-318 from:
28. „Milky Lux” MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 108 “Bacho Kiro” str.,
to:
(:cellnr:)28.
(:cell:) „Milky Lux” MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)
№ 108 “Bacho Kiro” str.,
Changed lines 326-327 from:
29. „Mladost 2002” OOD
№ 31 “Kl. Ohridski” str.,
to:
(:cellnr:)29.
(:cell:) „Mladost 2002” OOD
(:cell:)
№ 31 “Kl. Ohridski” str.,
Changed lines 338-339 from:
30. „Mlechni Produkti” OOD
№ 3 “Moskva” str.,
to:
(:cellnr:)30.
(:cell:) „Mlechni Produkti” OOD
(:cell:)
№ 3 “Moskva” str.,
Changed lines 350-351 from:
31. „Mogila” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№4 “Ruse” str.,
to:
(:cellnr:)31. „Mogila” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE №4 “Ruse” str.,
Changed lines 354-357 from:
32. „Nivego”OOD № 15 “G. Dimitrov” str.,
to:

(:cellnr:)
32.
(:cell:) „Nivego”OOD
(:cell:)
№ 15 “G. Dimitrov” str.,
Changed line 364 from:
33. „New Serdika”
to:
(:cellnr:)33. „New Serdika”
Changed line 373 from:
34. United Milk Company /UMC/ АD
to:
(:cellnr:)34. United Milk Company /UMC/ АD
Changed lines 384-386 from:
35 „Panda-I.P.” EOOD
Ivaylo Pandov
№ 33 “Tsv. Lazarov” str.,
to:
(:cellnr:)35.
(:cell:) „Panda-I.
P.” EOOD Ivaylo Pandov
(:cell:)
№ 33 “Tsv. Lazarov” str.,
Changed lines 394-395 from:
36. „PIP Trade ” OOD
№ 15 “Palauzov” str.,
to:

(:cellnr:)
36.
(:cell:) „PIP Trade ” OOD
(:cell:)
№ 15 “Palauzov” str.,
Changed lines 408-409 from:
37. „Polidei 2” OOD
№ 8 “Yane Sandanski” str.,
to:
(:cellnr:)37.
(:cell:) „Polidei 2” OOD
(:cell:)
№ 8 “Yane Sandanski” str.,
Changed line 418 from:
38. „Sakarela” OOD
to:
(:cellnr:)38. „Sakarela” OOD
Changed lines 427-428 from:
39. „Si Vi Es ” OOD
№ 31A “Kl Ohridski” str.,
to:
(:cellnr:)39.
(:cell:) „Si Vi Es ” OOD
(:cell:)
№ 31A “Kl Ohridski” str.,
Changed lines 437-438 from:
40. „Sirma Prista ” АД
33 or № 31, “Kl. Ohridski” str.,
to:
(:cellnr:)40.
(:cell:) „Sirma Prista ” АД 33 or
(:cell:)
№ 31, “Kl. Ohridski” str.,
Changed lines 448-450 from:
41. „Scorpion 21” OOD № 74 “Zahari Stoyanov” str.,
to:
(:cellnr:)41.
(:cell:) „Scorpion 21” OOD
(:cell:)
№ 74 “Zahari Stoyanov” str.,
Changed lines 457-458 from:
42 „Tyrbul” EAD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 10 “Keramika” str.,
to:
(:cellnr:)42.
(:cell:)
„Tyrbul” EAD MILK PROCESSING ENTERPRISE
(:cell:)
№ 10 “Keramika” str.,
Changed lines 465-466 from:
43. „Helios Milk” ЕТ
to:

(:cellnr:)
43. „Helios Milk” ЕТ
Changed line 476 from:
44. „Cheh 99” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:
(:cellnr:)44. „Cheh 99” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Changed lines 497-499 from:
1. „Biosis” EOOD № 65 “Shipchenski prohod” str., Sofia
to:
(:cellnr:)1.
(:cell:) „Biosis” EOOD
(:cell:)
№ 65 “Shipchenski prohod” str., Sofia
Changed lines 511-513 from:
3. „Genesis Laboratories” OOD
Slatina
№ 19 “Spatnik” str.,
to:
(:cellnr:)3.
(:cell:) „Genesis Laboratories” OOD Slatina
(:cell:)
№ 19 “Spatnik” str.,
Changed line 522 from:
4. „Ingredia” OOD
to:
(:cellnr:)4. „Ingredia” OOD
Changed lines 531-533 from:
5. „Labconsult” EOOD № 66 “Andray Liyapchev” blvd.,
to:
(:cellnr:)5.
(:cell:) „Labconsult” EOOD
(:cell:)
№ 66 “Andray Liyapchev” blvd.,
Changed lines 540-541 from:
6. „L B Lakt ” OOD
№ 154 “V. Aprilov” blvd.,
to:
(:cellnr:)6.
(:cell:) „L B Lakt ” OOD
(:cell:)
№ 154 “V. Aprilov” blvd.,
Changed line 549 from:
7. „Multivac Bulgaria” EOOD j.k. Mladost 4,
to:
(:cellnr:)7. „Multivac Bulgaria” EOOD j.k. Mladost 4,
Changed lines 557-559 from:
8. „P.I.C.Co” EOOD № 35 “Buntovnik” str.,
to:
(:cellnr:)8.
(:cell:) „P.I.C.Co” EOOD
(:cell:)
№ 35 “Buntovnik” str.,
Changed lines 566-568 from:
9. „Sis 45” № 5 “Gen. Stoletov” str.,
to:
(:cellnr:)9.
(:cell:) „Sis 45”
(:cell:)
№ 5 “Gen. Stoletov” str.,
Added lines 45-47:
(:table:)

(:cellnr:)
Changed line 200 from:
18 „Zorov 91” ЕТ
to:
18. „Zorov 91” ЕТ
Changed lines 217-218 from:
19 „Yotovi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
to:

19. „Yotovi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Added line 264:
Deleted line 339:
Deleted line 359:
Changed lines 449-450 from:
to:
(:tableend:)
Changed lines 454-456 from:
to:
(:table:)

(:cellnr:)
Deleted line 457:
Changed lines 463-464 from:
1. „Biosis” EOOD № 65 “Shipchenski prohod” str.,
Sofia
to:
1. „Biosis” EOOD № 65 “Shipchenski prohod” str., Sofia
Changed line 469 from:
2 „Bultex 2000” OOD Industrialen, building Vereya Plast,
to:
2. „Bultex 2000” OOD Industrialen, building Vereya Plast,
Added line 494:
Changed line 530 from:
to:
(:tableend:)
Added line 49:
Added lines 456-457:
Added lines 463-464:
June 15, 2012, at 11:39 AM by Fabien - list of members
Added lines 41-520:

LIST OF THE MEMBERS OF THE BULGARIAN ASSOCIATION OF DAIRY PROCESSORSCOMPANY
ADRESS
CONTACTS
1. „Ablamilk” EOOD № 13 “Yordan Yovkov” str.
5770, Lukovit
Ivan Grancharov
+359 897/992 355
TEL/FAX: +359 697/3535
[email protected]

2. „Albis” EOOD № 20 “Bratya Miladinovi” str.,
app.1, P.O. Box 215
Varna Victor Porva
TEL: +359 88/8800021
FAX: +359 76/29 974
[email protected]

3. „Apollo 33” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 4 “Yanko Sakazov” str.
Plovdiv Ivan Barzev
TEL: +359 888/963 696
FAX: +359 32/962 686
[email protected]

4. „Beta Logistika ” OOD
№ 2A, “Hristo Botev” str.,
Sevlievo
Gostilnica, Dryanovo Ognyan Ganev
+359 888 895 928
Preslava Petkova
TEL: +359 888444066
+359 67580006
+359 672/525 30
[email protected]

5. „Bi Si Si Handel ” OOD
№ 31 А “Kl. Ohridski” str.,
Veliko Tarnovo MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 19 “3rd of March” str.,
5070
Elena Emiliya Slavova
TEL/FAX: +359 6151 6668
[email protected]

6. „Buldex” OOD
№ 66, “Dobrich” str.,
Silistra MILK PROCESSING ENTERPRISE с.Белица
Belitsa, Tutrakan
7500 Silistra Dimo Denchev
TEL: +359 86/824 129
FAX: +359 86/823 119
+359 888/230 596
[email protected]

7. „Varosha” EOOD
№ 146 Б “Vitosha” str., flr.5
Sofia MILK PROCESSING ENTERPRISE
Kamena
5160 Strajitsa Ivan Obretenov
TEL: +359 2/805 17 15
+359 2/805 17 11
+359 2/805 17 17
[email protected]

8. „Viola 57“ ЕТ
MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 14, “Hristo Botev” str.
Konyare, Pleven
Petar Tonovski
+359 89 333 29 20
+359 6/57 33 488
[email protected]

9. „Gabrovo Milk”OOD
Zh.K Vasil Levski №2
5300 MILK PROCESSING ENTERPRISE
Gabrovo Ivanka Kalacheva
FAX: +359 66/804431
TEL: +359 66/806025
[email protected]

10. „Danone – Serdika” АД
№ 3 “Ohridsko Ezero” str.,
1000 Sofia
MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 3 “Ohridsko Ezero” str.,
1000 Sofia Tzvetelina Georgieva
TEL: +359 93 00 400
+359 93 00427
+359 889 707 017
[email protected]

11. „Dekada” OOD
№ 75 “G. Mihailovski” str.,
Stara Zagora
MILK PROCESSING ENTERPRISE
6061 Elhovo Grigorii Grozev
TEL: +359 42/ 600 296
FAX: +359 42/ 600 026
TEL: +359 41/11 92 23
[email protected]

12. „Destan” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 23 “Drastar” str.,
7580
Iskara Ilman Shahin
TEL: +359 856 54 76
[email protected]
[email protected]

13. „Dimitar Madzharov -2”
EOOD
№ 3, “Ilio Voivoda” str.,
4003 Plovdiv № 6 “Klokotnitsa” str.,
Stamboliiski
Julia Madzharova
TEL: +359 339/23 07
+359 888 520 565
[email protected]

14. „El Bi Bi Bulgarikum ” EAD № 9 “Saborna” str.,
Sofia Ventsislav Georgiev
TEL:+359 2/987 29 01
FAX:+359 2/987 59 00
[email protected]

15. „Elvi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
5343 Velkovtsi Veselin Krastev
TEL: +359 671/554
+359 888 550 068
[email protected]

16. „Elit-95”
№ 52 “Ivan Rilski” str.,
4003 Plovdiv MILK PROCESSING ENTERPRISE
Dalbok Izvor, 4280
Parvomai Yanko Angelov
TEL/FAX: +359 32/96 80 83
[email protected]

17. „Josi” OOD
№ 9 “Rezbarska” str.,
1510 Sofia
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Dulovo, 4650
Silistra Simeon Prisadashki
TEL: +359 888/259 795
FAX: +359 2/945 47 05
[email protected]

18 „Zorov 91” ЕТ
„Zorov 97” OOD
Druzhba 1,
13A “Iskarsko Shose” blvd.,
Sofia
MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 7 “Palkovitsa” str.,
3000
Parshevitsa, Vratsa
Dimitar Zorov
+359 887 451 717
+359 48/955 214
Office:
+359 979 17 75
+359 979 16 88;
+359 979 10 26
FAX: +359 700 10 300
19 „Yotovi” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 12 “Kosharite” str.,
Rechitsa
Dimitar Hristov
TEL: +359 44/4 13 65
FAX: +359 44/4 13 64
[email protected]

20. „Karil & Tania ” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 189 “Graf Ignatiev” blvd.,
8600
Yambol Iliyan Slavov
TEL: +359 46/66 92 66
[email protected]

21. „Kodap”
12-14 “Iliyantsi” blvd.,
Sofia Sofia Georgi Ganovski
TEL: +359 2/931 10 87
FAX: +359 2/ 93104 90
[email protected]
[email protected]
[email protected]

22. „Kondov Ecoproduction ”
EOOD
№ 9 “Lyubotran” str.,
1407
Sofia
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Staro Selo
5671
Troyan Ognyan Kondov
TEL: +359 2/946 10 84
+359 2/946 10 86;
+359 48/944 678
FAX: +359 88/779 323
[email protected];
[email protected]

23. „Laktis” EOOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 75 “St. Stambolov” str.,
7100
Byala Tsvetan Tsvetanov
TEL: +359 81 772 410
FAX: +359 818/72 660
24. „Dairy 1” OOD
Hadzhi Dimitar
№ 14 “V Kanchev” str.,
Sofia MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 8 “N Vaptsarov” str.,
5922 Obnova Ivan Markov
TEL: +359 6538/26 95;
+359 470 86 85
[email protected]

25 „Мегал 2001” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Malo Buchino,
№ 2A “Demokratsia” str.,
Sofia Metodi Metodiev
TEL: +359 2 99 77 432

26. „Meggle–Bulgaria” EOOD № 3 “Trakiiska” str.,
9700 Shumen
Maria Minkova
+359 888 709 222
TEL/FAX: +359 54/800 424
[email protected]
[email protected]

27. „Militsa Lazarova ”ЕТ № 2 “Asen Zlatarov” str.,
5840
Slavyanovo
Militsa Lazarova
TEL: +359 6515/29 84
+359 888/376 917
[email protected]

28. „Milky Lux” MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 108 “Bacho Kiro” str.,
5225 Byala Cherkva
Iliya Dimitrov
TEL: +359 885 911 919
+359 32/626 224
[email protected]

29. „Mladost 2002” OOD
№ 31 “Kl. Ohridski” str.,
Veliko Tarnovo
MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 7 “29th of January” blvd.,
Targovishte
Ventsislav Georgiev
TEL: +359 62/62 38 58
FAX: +359 62/62 17 79
[email protected]

30. „Mlechni Produkti” OOD
№ 3 “Moskva” str.,
4000 Plovdiv
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Manole,
4137 Maritsa
Georgi Zlatanov
TEL: +359 3122/21 36
FAX: +359 32/64 05 77
[email protected]

31. „Mogila” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№4 “Ruse” str.,
Godech Mladen Simov
+359 729 29 62
+359 888 694 284
32. „Nivego”OOD № 15 “G. Dimitrov” str.,
Chiren
3050 Vratsa Nikola Tsenov
+359 91 15 387
TEL: +359 888 616 992
[email protected]

33. „New Serdika”

Bella Bulgaria
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Riltsi, Dobrich
Elmira Kehayova
+359 882 009 960
+359 32/606 315
[email protected]

34. United Milk Company /UMC/ АD
1532 Sofia
Kazichene - base
“Chipita – Bulgaria” № 3 “Dunav” str.,
4003 Plovdiv
Mihail Drugas
+359 897 666 659
TEL: +359 32/900 100
FAX: +359 32/900 101
[email protected]

35 „Panda-I.P.” EOOD

Ivaylo Pandov
№ 33 “Tsv. Lazarov” str.,
Flr.3, office 10,
Sofia Ivan Vazov,
“Petko Karavelov” str.,
bl. 62/B, app. 48
Sofia Svetyo Pandov
TEL: +359 2/974 59 88
FAX: +359 2/976 26 84
36. „PIP Trade ” OOD
№ 15 “Palauzov” str.,
app. 11,
Targovishteгр.Търговище
ул. Палаузов 15, ап.11 MILK PROCESSING ENTERPRISE
Davidovo
№23 “Episkop Sofronii” str.,
flr. 3, app. 9
Targovishte +359 6167507
+359 601/69 283
[email protected]

37. „Polidei 2” OOD
№ 8 “Yane Sandanski” str.,
4300 Karlovo MILK PROCESSING ENTERPRISE
Domlyan
4357
Karlovo Nikolai Velinov
TEL: +359 30196430
[email protected]

38. „Sakarela” OOD
j.k. “Hristo Botev”, bl.24/B,app.15
Yambol MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 275 “Preslav” str.
Yambol Valentin Revanski
TEL: +359 46/66 38 03
FAX: +359 46/66 20 23
[email protected]

39. „Si Vi Es ” OOD
№ 31A “Kl Ohridski” str.,
Veliko Tarnovo
MILK PROCESSING ENTERPRISE
Omurtag Stanislav Stanchev
TEL: +359 62/621 779
+359 605/34 60
[email protected]

40. „Sirma Prista ” АД
№ 33 or № 31, “Kl. Ohridski” str.,
5000 Veliko Tarnovo № 51 “3rd of March” blvd.,
7000 Ruse
St. Vasilev
+359 888 451 997
TEL: +359 82/22 56 54
FAX: +359 82/82 09 73
[email protected]

41. „Scorpion 21” OOD № 74 “Zahari Stoyanov” str.,
4000 Plovdiv
Sevdalina Kurteva
+359 888 601 200
TEL: +359 32/963 686
[email protected]

42 „Tyrbul” EAD MILK PROCESSING ENTERPRISE
№ 10 “Keramika” str.,
P.O.Box 67
8800 Sliven Kirkoryan
TEL: +359 44/666 4674;
+359 44/624 463
[email protected]
43. „Helios Milk” ЕТ
Petko Katsarov
j.k. “Bratya Miladinovi”, bl.117/3, app.18
Burgas MILK PROCESSING ENTERPRISE
Aytos Valentina Tsoneva
+359 888 333 117
TEL: +359 558/290 07
FAX: +359 558/290 42
[email protected]

44. „Cheh 99” OOD MILK PROCESSING ENTERPRISE
Sokolovo
5392 Dryanovo Svetoslav Slavchev
TEL: +359 6722/550; 256
FAX: +359 6722/546
[email protected]LIST OF SUBPROCESSING DAIRY COMPANIES:
COMPANY
ADRESS
CONTACTS
1. „Biosis” EOOD № 65 “Shipchenski prohod” str.,
Sofia
Dian Ristov
+359 885094888
TEL: +359 2/870 50 86
2 „Bultex 2000” OOD Industrialen, building Vereya Plast,
6000 Stara Zagora
TEL: +359 42/260 19;
+359 42/620 896
[email protected]

3. „Genesis Laboratories” OOD
Slatina
№ 19 “Spatnik” str.,
Sofia
Maria Kondratenko
j.k. Krasno Selo, bl.3/G, flr.7, app.105
Sofia
TEL: +359 2/974 54 34
+359 888/381 792
[email protected]

4. „Ingredia” OOD
Kazichene
Sofia Industrial zone
№ 16 “Latinka” str.,
Sofia
Daniela Petrova
TEL: +359 2/974 65 00;
FAX: +359 2/974 65 02
5. „Labconsult” EOOD № 66 “Andray Liyapchev” blvd.,
Sofia
Tsvetan Yordanov
TEL: +359 2/974 30 48
FAX: +359 2/975 30 92
[email protected]

6. „L B Lakt ” OOD
№ 154 “V. Aprilov” blvd.,
4003 Plovdiv Industrialen, bl.19,
Stara Zagora
Prof. Baltadzhieva
TEL: +359 42/620 896
[email protected]

7. „Multivac Bulgaria” EOOD j.k. Mladost 4,
№ 251 “Okolovrasten pat”,
Sofia Ivailo Dimitrov
+359 2/9885500
+359 2/9885588
+359 888 55 00 88
[email protected]

8. „P.I.C.Co” EOOD № 35 “Buntovnik” str.,
Kazichene
Sofia Dimitrios Vindzileos
TEL: +359 2/963 08 93;
+359 32/79 39 42
[email protected]

9. „Sis 45” № 5 “Gen. Stoletov” str.,
9002 Varna Todor Yanev
TEL/FAX: +359 52/600 625
[email protected]
Changed line 1 from:
%center%mailto:[email protected]%%
to:
%center%mailto:[email protected] %%
Added lines 1-2:
%center%mailto:[email protected]%%
Added line 6:
June 11, 2012, at 11:23 AM by Fabien - translations
Changed lines 12-13 from:
(:else:)
(:title Contacts:)
to:
(:ifend:)

(:if lang bg:)
(:title Контакти:)
!Bulgarian Association of Dairy Processors

>>justify<<
Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP) is a voluntary Association of the producers of dairy products. The Association was established at the beginning of 1991 and has a market share of 48.1% in the total production of Kashkaval, a share of 43.3% in the total production of White brine cheese, and a total production of 56.9% of yogurt in the Bulgarian market.

BADP uptakes a Scientific Expert Council where research associates and specialists discuss issues relating to the development of the dairy industry.
>><<
(:ifend:)

(:if lang en
:)
Added line 13:
(:title Contacts:)
Changed line 8 from:
وهي عبارة عن جمعية تطوعية لمصنعي منتجات الألبان. تأسست هذه الجمعية في بداية عام 1991، ولها حصة في السوق تبلغ 48,1% من إجمالي إتناج القشقوان، وحصة تبلغ 43,3%  من إجمالي إنتاج الجبن الأبيض المالح، وإجمالي الإنتاج يصل إلى 56,9%  من الزبادي في السوق البلغاري.
to:
هي عبارة عن جمعية تطوعية لمصنعي منتجات الألبان. تأسست هذه الجمعية في بداية عام 1991، ولها حصة في السوق تبلغ 48,1% من إجمالي إتناج القشقوان، وحصة تبلغ 43,3%  من إجمالي إنتاج الجبن الأبيض المالح، وإجمالي الإنتاج يصل إلى 56,9%  من الزبادي في السوق البلغاري.
Changed line 9 from:
الـ BADP تتبنى مجلس الخبراء العلميين الذي يتم فيه - من خلال مساعدي الباحثين والمختصين - مناقشة القضايا المتصلة بتطوير صناعة الألبان.
to:
الجمعية (BADP) تتبنى مجلس الخبراء العلميين الذي يتم فيه - من خلال مساعدي الباحثين والمختصين - مناقشة القضايا المتصلة بتطوير صناعة الألبان.
Added line 3:
(:title الاتصالات:)
Changed line 4 from:
!Bulgarian Association of Dairy Processors
to:
!الجمعية البلغاريا لمعالجة الألبان
Deleted lines 0-1:
!Bulgarian Association of Dairy Processors
Changed lines 4-5 from:
to:
!Bulgarian Association of Dairy Processors
Added lines 12-13:
!Bulgarian Association of Dairy Processors
May 29, 2012, at 11:46 AM by Fabien - arabic
Added lines 4-12:
(:if lang ar:)
(:div style="direction:rtl; text-align:justify;" lang="ar-sa":)

الجمعية البلغاريا لمعالجة الألبان (BADP)
وهي عبارة عن جمعية تطوعية لمصنعي منتجات الألبان. تأسست هذه الجمعية في بداية عام 1991، ولها حصة في السوق تبلغ 48,1% من إجمالي إتناج القشقوان، وحصة تبلغ 43,3%  من إجمالي إنتاج الجبن الأبيض المالح، وإجمالي الإنتاج يصل إلى 56,9%  من الزبادي في السوق البلغاري.
الـ BADP تتبنى مجلس الخبراء العلميين الذي يتم فيه - من خلال مساعدي الباحثين والمختصين - مناقشة القضايا المتصلة بتطوير صناعة الألبان.

(:divend:)
(:else:)
Changed lines 17-19 from:
to:
>><<
(:ifend:)
Deleted line 21:
>><<
Added lines 8-10:

!!List of members
To be added when available. For now please refer to official association website [[(http://)www.milkbg.org]].
Changed lines 5-29 from:
Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP) is a voluntary Association of the producers of dairy products. The Association was established at the beginning of 1991 and has a market share of 48.1% in the total production of Kashkaval, a share of 43.3% in the total production of White brine cheese, and a total production of 56.9% of yogurt in the Bulgarian market. (Data from 2009 Agrostatistic – Ministry of Agriculture and Food) BADP is processing 49.9% of the total milk produced in Bulgaria. Current membership is 48 processing companies and 15 companies related to the dairy sector. BADP represents and protects the interests of its members internally and externally.
* Organises vocational training courses.
* Participation in symposiums and exhibitions.
* Carries out market research.
* Consults and develops projects under international programmes.
* Assists in the implementation of European Regulations for the sector.

The proposing organisation maintains a web site and a specialized – newspaper” Mliako plus” (milk plus), which has been published for 10 years now and is issued twice a month/24 issues / with a circulation 1000 issues. BADP informs on developments in the industry, new technology decisions, broadening of the product-rang structure, conditions and trends of the market etc. BADP prepares and issues specialized literature about the dairy industry. The following titles have been issued: “The Bulgarian Yogurt”, “A Book about the Brined Cheese”, “Yellow Cheese and Cheese under Vapour”, “Guidance on Physicochemical and Microbiological Control of Milk and Dairy Products”, “Guidance on Dairy Industry Good Production Practice”, “Regulatory Papers in the Food-processing Industry - Dairy Industry” and “Guidance on the Implementation of the National Automated System for Agricultural Development at Dairy Processing Enterprises”.

BADP has a Scientific Expert Council where research associates and specialists discuss issues relating to the development of the dairy industry. BADP organises regular participation of its members in specialised exhibitions, one such exhibition is Plovdiv Fair. BADP is an acknowledged partner of the Government, State bodies and various public organisations.
Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP) is a Member of:
* The European Dairy Association;
* The National Dairy Board;
* Bulgarian Industrial Association;
* The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry;
* The Bulgarian Chamber of Employers;
* The Bulgarian Association of Food and Drinking Industries.

Organisational structure:
# General Meeting – annually
# Board of Managers- 13 persons
# Control Committee-3 persons
# Scientific Consultant Committee- 11 persons
# Administration Office – 5 persons
The BADP has pre-established trade links with Australia, and countries of the geographical area of the Middle East. Trade to some of these countries already includes the traditional products offered for promotion in this program. These dairy products are renowned for the well known and sought after Bulgarian culture “Bulgaricus Lactobacillus”.
to:
Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP) is a voluntary Association of the producers of dairy products. The Association was established at the beginning of 1991 and has a market share of 48.1% in the total production of Kashkaval, a share of 43.3% in the total production of White brine cheese, and a total production of 56.9% of yogurt in the Bulgarian market.

BADP uptakes a Scientific Expert Council where research associates and specialists discuss issues relating to the development of the dairy industry.
Added line 4:
>>justify<<
Changed lines 29-30 from:
The BADP has pre-established trade links with Australia, and countries of the geographical area of the Middle East. Trade to some of these countries already includes the traditional products offered for promotion in this program. These dairy products are renowned for the well known and sought after Bulgarian culture “Bulgaricus Lactobacillus”.
to:
The BADP has pre-established trade links with Australia, and countries of the geographical area of the Middle East. Trade to some of these countries already includes the traditional products offered for promotion in this program. These dairy products are renowned for the well known and sought after Bulgarian culture “Bulgaricus Lactobacillus”.
>><<
Changed lines 1-2 from:
Bulgarian Association of Dairy Processors
to:
!Bulgarian Association of Dairy Processors

%rfloat%Path:/pub/association.png%%
May 22, 2012, at 10:39 AM by Fabien - english
Added lines 1-27:
Bulgarian Association of Dairy Processors

Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP) is a voluntary Association of the producers of dairy products. The Association was established at the beginning of 1991 and has a market share of 48.1% in the total production of Kashkaval, a share of 43.3% in the total production of White brine cheese, and a total production of 56.9% of yogurt in the Bulgarian market. (Data from 2009 Agrostatistic – Ministry of Agriculture and Food) BADP is processing 49.9% of the total milk produced in Bulgaria. Current membership is 48 processing companies and 15 companies related to the dairy sector. BADP represents and protects the interests of its members internally and externally.
* Organises vocational training courses.
* Participation in symposiums and exhibitions.
* Carries out market research.
* Consults and develops projects under international programmes.
* Assists in the implementation of European Regulations for the sector.

The proposing organisation maintains a web site and a specialized – newspaper” Mliako plus” (milk plus), which has been published for 10 years now and is issued twice a month/24 issues / with a circulation 1000 issues. BADP informs on developments in the industry, new technology decisions, broadening of the product-rang structure, conditions and trends of the market etc. BADP prepares and issues specialized literature about the dairy industry. The following titles have been issued: “The Bulgarian Yogurt”, “A Book about the Brined Cheese”, “Yellow Cheese and Cheese under Vapour”, “Guidance on Physicochemical and Microbiological Control of Milk and Dairy Products”, “Guidance on Dairy Industry Good Production Practice”, “Regulatory Papers in the Food-processing Industry - Dairy Industry” and “Guidance on the Implementation of the National Automated System for Agricultural Development at Dairy Processing Enterprises”.

BADP has a Scientific Expert Council where research associates and specialists discuss issues relating to the development of the dairy industry. BADP organises regular participation of its members in specialised exhibitions, one such exhibition is Plovdiv Fair. BADP is an acknowledged partner of the Government, State bodies and various public organisations.
Bulgarian Association of Dairy Processors (BADP) is a Member of:
* The European Dairy Association;
* The National Dairy Board;
* Bulgarian Industrial Association;
* The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry;
* The Bulgarian Chamber of Employers;
* The Bulgarian Association of Food and Drinking Industries.

Organisational structure:
# General Meeting – annually
# Board of Managers- 13 persons
# Control Committee-3 persons
# Scientific Consultant Committee- 11 persons
# Administration Office – 5 persons
The BADP has pre-established trade links with Australia, and countries of the geographical area of the Middle East. Trade to some of these countries already includes the traditional products offered for promotion in this program. These dairy products are renowned for the well known and sought after Bulgarian culture “Bulgaricus Lactobacillus”.
CAMPAIGN FINANCED WITH AID FROM
THE EUROPEAN UNION AND
THE REPUBLIC OF BULGARIA